Aanbestedingsprocedure voor nieuw wegdek Kanunnik Andriesstraat opgestart

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Kanunnik Andriesstraat (grote weergave)
De Kanunnik Andriesstraat in Ruddervoorde is aan een opknapbeurt toe. Voor het vernieuwen van het wegdek wordt een aanbestedingsprocedure opgestart om een geschikte aannemer te vinden.

Op de Gemeenteraad van 17 januari werden de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen voor deze aanbesteding vastgelegd.

De Kanunnik Andriesstraat is aan een opknapbeurt toe. Daarom plant de gemeente er onderhoudswerken:

  • In een eerste fase, die op 7 januari van start ging, zijn de gemeentelijke diensten aan de slag om de voetpaden een onderhoudsbeurt te geven. Aan de noordelijke zijde wordt het voetpad volledig vernieuwd, aan de zuidelijke zijde (kant school) worden plaatselijk verzakkingen in het voetpad en de parkeerstrook aangepakt.

  • In een tweede fase zal een aannemer het wegdek vernieuwen. Daarbij zal de wegversmalling ter hoogte van basisschool De Verwondering weggenomen worden. In plaats hiervan komen er op twee plaatsen verkeersremmers met voorrangsregeling.

Voor deze tweede fase maakte Studiebureau Lobelle een ontwerp alsook een bestek. Na vaststelling door de Gemeenteraad kan op basis van dit bestek de aanbestedingsprocedure opgestart worden, om een geschikte aannemer te vinden. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 54.557,50 euro excl. btw of 66.014,58 euro incl. 21% btw voor de werken. 

Er wordt voorgesteld aan de Gemeenteraad om de opdracht te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

op 18 januari 2019
Nieuwsoverzicht
LCP