Eerste stappen in de uitbreiding van WZC Ter Luchte

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

WZC.jpg (grote weergave)
Op de Gemeenteraad van 17 januari werd er akte genomen van de eerste resultaten van samenwerking tussen WZC Ter Luchte en Groep Zorg H. Familie. Het gaat onder meer over een uitbreiding van het aantal bedden.

Sinds eind 2017 lopen de onderhandelingen met Groep Zorg H. Familie (waar ook WZC Sint-Jozef toe behoort) rond een intensieve samenwerking met WZC Ter Luchte, dit met het oog op een nieuw op te richten structuur. Op deze manier garanderen en verankeren we de kwaliteitsvolle werking van WZC Ter Luchte.

Deze samenwerking moet leiden tot een nog betere werking en op lange(re) termijn het optrekken van een vervangingsnieuwbouw voor het huidige WZC. De onderhandelingen verlopen vlot en de eerste resultaten van de samenwerking werden nu voorgelegd aan de Gemeenteraad van 17 januari.

Groep Zorg H. Familie heeft 65 vergunningen in portefeuille voor de site Sint-Jozef in Oostkamp, waarvoor nog geen goedgekeurde bestemming bestaat. Het OCMW van Oostkamp heeft geen vergunningen meer in portefeuille. Om de beschikbare vergunningen zo optimaal mogelijk in te zetten voor het grondgebied Oostkamp, zijn Groep Zorg H. Familie en het OCMW in overleg gegaan.

Er werd aan de Gemeenteraad voorgesteld om 39 van die vergunningen over te dragen aan het OCMW van Oostkamp. Het grootste gedeelte van deze overdracht zal aangewend worden voor de uitbreiding van het WZC Ter Luchte, oa. met extra kamers, RVT-bedden, kamers kortverblijf en de oprichting van een gesubsidieerd Lokaal Dienstencentrum. De uitbreiding is voorzien in een latere fase.

Een volgende fase in de samenwerking is het voorleggen van een samenwerkingsnota ter goedkeuring aan de Gemeenteraad (voorjaar 2019).

op 18 januari 2019
Nieuwsoverzicht
LCP