Toekennen eretitels OCMW-raadslid

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

info (grote weergave)
OCMW Oostkamp wil drie eretitels toekennen en heeft hiervoor de goedkeuring van de OCMW-raad gevraagd. Mevrouw Marie-Paule Somers, de heer Johan Stevens en de heer Lode Degrieck krijgen de eretitel van het ambt van OCMW-raadslid van de gemeente Oostkamp.

In december 2016 keurde de OCMW-raad de voorwaarden en de procedure goed om een eretitel toe te kennen. De algemeen directeur heeft onderzocht wie aan de voorwaarden voor het bekomen van een eretitel voldoet.

Mevrouw Marie-Paule Somers voldoet aan de voorwaarden om de eretitel van OCMW-raadslid te ontvangen. Ze was OCMW-raadslid in de periodes 1990-2006 en 2013-2018, en gemeenteraadslid in de periode 2007-2012. Marie-Paule Somers zetelde ook in het Vast Bureau en is lid van vzw OostCans.

De heer Johan Stevens voldoet ook aan de voorwaarden om de eretitel van OCMW-raadslid te ontvangen. Hij was OCWM-raadslid in de periodes 1995-2000 en 2007-2014, en gemeenteraadslid in de periode 2001-2006.

De heer Lode Degrieck voldoet eveneens aan de voorwaarden om de eretitel van OCMW-raadslid te ontvangen. Hij was OCWM-raadslid in de periode 2001-2018. Lode Degrieck zetelde ook in het Vast Bureau en is lid van vzw OostCans.

 

op 21 december 2018
Nieuwsoverzicht
LCP