Nieuwe huldiging van verdienstelijke Oostkampenaren vervangt Gouden Merels vanaf 2019

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

info (grote weergave)
In 2019 wordt gewerkt aan een vervanger van de Gouden Merels. Het concept moet nog concreet uitgewerkt worden, maar zal de mogelijkheid bieden om onze straffe Oostkampenaren die op heel diverse terreinen actief zijn, in de bloemetjes te zetten.

De Gouden Merels zoals die jarenlang bestaan hebben, zullen dus niet meer uitgereikt worden, maar krijgen een opvolger.

Tot op heden werd elk jaar in het kader van de Week van de Vrijwilliger de Gouden Merels uitgereikt. De Gouden Merels richtten zich op inwoners die een bijzondere verdienste hebben op het vlak van sport, cultuur, jeugd of sociale inzet.

Vanaf 2019 gooien we het over een andere boeg. We zullen een nieuw concept uitwerken waarbij we straffe Oostkampenaren huldigen voor hun uitzonderlijke prestaties van het afgelopen jaar. Zo kunnen we de inzet van heel wat inwoners op nog meer uiteenlopende gebieden in de kijker zetten. Dit project moet nog volledig uitgewerkt worden, maar willen we nu al aankondigen als alternatief voor de Gouden Merels om onze verdienstelijke Oostkampenaren te eren.

In lijn met vorig jaar, blijven we ook álle vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige inzet tijdens een groot vrijwilligersfeest op vrijdag 22 februari. Dit vindt plaats in de Week van de Vrijwilliger. Hun dagelijkse belangeloze inzet, maakt van onze gemeente een warme gemeente. En dat verdient uiteraard een bedanking en een duwtje in de rug.

op 21 december 2018
Nieuwsoverzicht
LCP