Gemeente bereidt zich voor op eventuele stroomafschakeling deze winter

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

stroomonderbreking (grote weergave)
Op 20 december keurde de Gemeenteraad het zonaal bijzonder nood- en interventieplan met oog op een elektriciteitspanne ingevolge het afschakelplan goed. In dat plan staat beschreven hoe de gemeente samen met de veiligheidsdiensten te werk gaat als het effectief tot een stroomafschakeling zou komen.

Sinds een aantal jaar bestaat in België de mogelijkheid dat we tijdens de winter geconfronteerd worden met een schaarste aan elektriciteit. Wanneer zich een situatie van elektriciteitstekort voordoet, kan de netbeheerder Elia de verbinding met het elektriciteitsnet in bepaalde gebieden voor een beperkte duur afschakelen.

Om zich voor te bereiden heeft de gemeente reeds in 2014 een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) opgemaakt rond deze thematiek. In dit BNIP komen zowel de voorbereiding, de specifieke acties tijdens een stroomonderbreking, als de informatie aan de bevolking aan bod. Het plan werd de afgelopen weken geactualiseerd en aangepast waar nodig. De nieuwe versie moet aanvaard worden door de Gemeenteraad en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provinciegouverneur.

De federale overheid heeft België ingedeeld in acht schijven waarbinnen gemeenten zich kunnen bevinden. De gemeenten in schijf acht worden eerst afgeschakeld, daarna deze in schijf zeven, schijf zes…. Gemeente Oostkamp is voor het grootste deel opgenomen in schijf 5 van het federale afschakelplan. Als Elia beslist om schijf 5 af te schakelen, zal er tijdens een aantal uren geen elektriciteit zijn in nagenoeg de hele gemeente. Dit zal in de vooravond zijn, wanneer de vraag naar elektriciteit het grootst is.

Zo’n gecontroleerde stroomonderbreking wordt in principe een aantal dagen op voorhand aangekondigd. Wij houden je van de precieze datum en uren op de hoogte via be-alert, brief, www.oostkamp.be, de gemeentelijke nieuwsbrief, affiches, de pers, … We zullen ook tips geven over wat je moet doen tijdens zo’n onderbreking en waar je terecht kunt in noodgevallen.

op 21 december 2018
Nieuwsoverzicht
LCP