Subsidies landinrichting recreatie en natuurontwikkeling in Oostkamp goedgekeurd

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

nieuws (grote weergave)
Op woensdag 19 december heeft de gemeente bericht gekregen dat de subsidies landinrichting voor de uitvoering van verschillende recreatieve inrichtingswerken en werken voor natuurontwikkeling op het grondgebied van Oostkamp goedgekeurd zijn door Vlaams minister Joke Schauvliege.

Het gaat om het eerste uitvoeringsdossier van het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse. Dit plan, dat goedgekeurd werd op 6 maart 2015, heeft als doel fiets- en wandelverbindingen te maken in de zone tussen de E403 en het kanaal Gent-Brugge. De fiets- en wandelverbindingen dienen zowel voor veiliger woon-werk/schoolverkeer als voor recreatie. Daarnaast zullen enkele park- en natuurgebieden in deze zone ingericht worden. Er zijn verder werken gepland om de waterkwaliteit van de Bornebeek te verbeteren en de valleien van de Rivierbeek en Hertsbergebeek zo in te richten dat geschikte valleilandbouw en natuurlijke waterlopen harmonieus kunnen samengaan.

De minister heeft de subsidies landinrichting goedgekeurd voor een eerste uitvoeringsdossier waarin concreet volgende werken opgenomen zijn:

- in de omgeving van het kanaal Gent-Brugge:

  • aanleg van een visvoorziening langs het kanaal Gent-Brugge, toegankelijk voor andersvaliden;
  • aanleg van visvoorzieningen langs de Rivierbeek. 

- in de omgeving van de wijk Nieuwenhove:

  • inrichting van de Legendale-site aan de rand van de wijk Nieuwenhove met onder andere een hondenloopzone, een wandelpad, een grondwal langs de E40, een zone voor volkstuinen en bebossing;
  • aanleg van twee fietsverbindingen, namelijk één door domein De Herten (verbinding Legendaledreef – Hertsbergsestraat) en één langs Nieuwenhovebos (verbinding Hertendreef – Kanunnik Davidstraat);
  • inrichting van 2 speelzones aan de rand van Nieuwenhovebos;
  • natuurontwikkeling op enkele percelen in Nieuwenhovebos, waaronder de aanleg van een bosrand, de uitbreiding van een bestaande poel en plagwerken. 

Het totale budget bedraagt 818.000 euro. Verschillende partners leveren een bijdrage, waaronder het Vlaams Gewest met 541.000 euro vanuit de subsidies landinrichting, de gemeente Oostkamp met 247.000 euro en het Centraal Comité van het Visserijfonds met 30.000 euro.

op 21 december 2018
Nieuwsoverzicht
LCP