Aanplanting geboortebomen in nieuwe dreef kampveldstraat

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Aanplanting geboortebomen Kampveldstraat (grote weergave)
Op zaterdag 1 december 2018 werd door de kinderen geboren in 2016 geboortebomen geplant in een nieuwe dreef langs de Kampveldstraat.

Het planten van geboortebomen is een evenement dat de gemeente jaarlijks organiseert, waarbij tweejarigen en hun ouders uitgenodigd worden om hun eigen geboorteboom te planten. De organisatie van vorig jaar moest door omstandigheden worden uitgesteld, waardoor de 17de en de 18de editie elkaar nu opvolgen met één week verschil.

Het uitgangspunt van deze aanplantingen is telkens de aanleg van een waardevol landschapselement met streekeigen boomsoorten, onder de vorm van een nieuwe dreef of een bos. De aanplantingen dit jaar zijn een nauwe samenwerking tussen de gemeente en het Agentschap voor Natuur en Bos, dat achteraf zal instaan voor het goed beheer van de aangeplante bomen.

Nieuwe dreef Kampveldstraat
Op zaterdag 1 december werd er verzameld langs de Kampveldstraat, en hebben de kindjes geboren in 2016 de nieuwe bomen langs de Kampveldstraat geplant. Het Agentschap voor Natuur en Bos verwijderde daar al een honderdtal populieren die én kaprijp én in slechte staat waren. De vervangende bomen zijn zomereiken en winterlindes. De linden worden voorzien op de plaatsen waar er veel schaduw is door de aanpalende bospercelen. Zowel de zomereiken als de winterlindes zijn streekeigen soorten met een hoge natuurwaarde en een aanzienlijke landschappelijke waarde.

Er waren 242 geboortes in 2016. Een honderdtal kindjes kwamen langs om hun eigen hoogstammige boom te planten.

Bekijk de foto's van de aanplanting

Op zaterdag 24 november plantten de kinderen geboren in 2015 een geboortebos in Kampveld. 

op 03 december 2018
Nieuwsoverzicht
LCP