Oostkamp wil in de toekomst breder aanbod in het deeltijds kunstonderwijs aanbieden

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuws (grote weergave)
Daarom stelt ze zich kandidaat als vestigingsplaats van een naburige academie. Aan Conservatorium & Academie Brugge DKO, de Stedelijke Academie voor Muziek & Woord Tielt en de Academie Torhout wordt gevraagd hun kandidatuur en voorstel tot samenwerking in te dienen.

De gemeente vindt een breed aanbod in het deeltijds kunstonderwijs (DKO) belangrijk. In de volksmond spreken we over muziekschool of kunstacademie: kunstonderwijs in de vrije tijd (niet te verwarren met kunstsecundair onderwijs of conservatorium). Vanuit dit belang wil ze een samenwerking aangaan met een naburige academie.

Zo’n samenwerking is mogelijk sinds er eind februari voor het deeltijds kunstonderwijs een nieuw decreet van kracht is. Hierdoor hebben academies meer vrijheid en autonomie in het organiseren van opleidingen en kunnen ze hun opleidingsaanbod flexibel aanvullen. Samenwerken met een vestigingsplaats in een andere gemeente is hiervan een mooi voorbeeld.

De voornaamste redenen dat gemeente Oostkamp zich kandidaat stelt als vestigingsplaats van een naburige academie zijn:

  1. een breder aanbod met uitgebreidere keuzemogelijkheden voor de leerlingen
  2. officiële getuigschriften uitreiken waarmee de leerlingen moeiteloos naar DKO’s in andere steden terecht kunnen

Wat de timing betreft streeft de gemeente ernaar om in het schooljaar 2019-2020 van start te gaan. De opstart zal bestaan uit een geleidelijke opbouw van het DKO en een geleidelijke afbouw van het bestaande Jeugdmuziek- en Tekenatelier.

Op de Gemeenteraad van 22 november werd de projectfiche vastgesteld, die wordt overgemaakt aan het Conservatorium & Academie Brugge DKO, de Stedelijke Academie voor Muziek & Woord Tielt en de Academie Torhout. Deze drie academies krijgen de mogelijkheid om op basis van deze projectfiche hun kandidatuur en een concreet voorstel voor samenwerking in te dienen en dit ten laatste op 15 januari 2019.

Een selectiegroep beoordeelt en rangschikt de ingediende voorstellen op basis van deze evaluatiecriteria: motivatie van de kandidaat, visie op het aanbod in Oostkamp, visie op de samenwerking en personeel. Op de Gemeenteraad van 22 november werd deze selectiegroep samengesteld:

  • Gert Steevens, personeelslid gemeente Oostkamp, Vrije Tijd
  • Sharon Swimberghe, personeelslid gemeente Oostkamp, Overheidsopdrachten
  • Carlos Vanmaele, directeur Jeugdmuziekatelier
  • Paul Gervoyse, voorzitter-coördinator Tekenatelier
op 23 november 2018
Nieuwsoverzicht
LCP