Officiële opening vernieuwde Macieberg-, Meuleman- en Voldersstraat

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Op zaterdag 6 oktober werden de vernieuwde Macieberg-, Meuleman- en Voldersstraat officieel ingewandeld door het gemeentebestuur en de bewoners. De kostprijs van deze werken bedraagt 1.448.682,68 euro incl. btw, integraal ten laste van de gemeente.

Zuiver water in onze waterlopen

In de drie straten werd een gescheiden rioolstelsel aangelegd. 

Het afvalwater afkomstig van de betrokken woningen is voortaan aangesloten op de collector in de Fabiolalaan, waar het afgevoerd wordt naar het zuiveringsstation in Brugge. Zo komt minder huishoudelijk afvalwater in de plaatselijke waterlopen terecht.

Het regenwater kan ter plaatse in de bodem infiltreren. Het overtollige water gaat rechtstreeks naar de Fonteinbeek.

Nieuwe nutsleidingen

Aanleg van nieuwe voetpaden, parkeerstroken en rijweg en verhogen van de verkeersveiligheid

In de Meuleman- en Voldersstraat zijn het voetpad, de parkeerplaatsen en de rijweg aangelegd in betonstraatstenen en liggen ze op hetzelfde niveau. Hierdoor krijgen de straten nog meer dan vroeger het beeld van een woonstraat.

Voor de Maciebergstraat ligt het iets anders. Deze straat werd voor de herinrichting gebruikt als doorgangsstraat. Mede op vraag van de bewoners wilden we met de herinrichting meer de klemtoon gaan leggen op Maciebergstraat als woonstraat en minder op doorgangsstraat. Daarom is de weg anders ingericht dan de Meuleman- en Voldersstraat. Om de doorgangsfunctie zoveel mogelijk te ontraden, is gekozen voor een smalle breedte van de rijweg, waardoor de weggebruiker zijn snelheid automatisch moet verlagen. In functie van de veiligheid van de voetgangers werd het voetpad hoger dan de rijweg aangelegd.

In de drie straten geldt een snelheidsregime van max. 30 km/u. 

Ook het kruispunt Maciebergstraat/Voldersstraat werd heringericht, om de verkeersveiligheid te verhogen.

Extra parkeerplaatsen

De bewoners gaven al heel lang aan dat de parkeerdruk in de omgeving erg hoog is. Extra parkeerplaatsen voorzien was dus heel belangrijk in dit vernieuwingsproject.

  • De gemeente heeft daarom onderhandeld met “Scholengroep Impact”, eigenaar van het oude schoolgebouw van het gemeenschapsonderwijs in de Maciebergstraat. In oktober 2016 resulteerde dit in een huurovereenkomst met de school, waardoor op hun terrein een nieuwe parking aangelegd kon worden. Op die manier zijn er voor de buurtbewoners 10 extra parkeerplaatsen. De parking is aangelegd in grasbetontegels. Dat oogt groener en draagt bovendien bij tot een betere waterinfiltratie.
  • In de Molenstraat tussen de Fontein- en Olieboomstraat werden 7 extra parkeerplaatsen aangelegd.

De riolerings- en wegeniswerken werden uitgevoerd door Wegenbouw I. Vuylsteke uit Meulebeke. De kostprijs van deze werken bedraagt 1.448.682,68 euro incl. btw, integraal ten laste van de gemeente.

We danken de bewoners voor de constructieve medewerking tijdens de uitvoering van de wegenwerken en de inspanningen die ze leverden voor de afvoer van hun afval- en regenwater.

foto's: Piet Himpens 

op 08 oktober 2018
Nieuwsoverzicht
LCP