Bedanking vrijwilligers en leerlingen VTI voor de restauratie grafzerken van oud-strijders

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

groepsfoto met vrijwilligers, leerlingen VTI en gemeentebestuur (grote weergave)
Naar aanleiding van de herdenking "100 jaar einde WO1" en uit eerbetoon aan de oud-strijders worden alle graven gerestaureerd.

Verspreid over de 5 Oostkampse begraafparken zijn er ongeveer 250 graven van oud-strijders. Zoals andere grafzerken, is het onderhoud van de oorlogsgraven een taak van de nabestaanden. We zijn de nabestaanden die het grafzerk mooi onderhouden, zeer erkentelijk. 

Eenmalige restauratie

Naar aanleiding van de herdenking “100 jaar einde Eerste Wereldoorlog” en uit eerbetoon aan de oud-strijders hebben de gemeente en de Erfgoedraad het initiatief genomen om alle graven van oud-strijders te restaureren. Dit houdt in dat de grafzerken eenmalig grondig gereinigd worden en dat alle inscripties (cijfers, letters en de Belgische vlag) opnieuw ingeschilderd worden. Op die manier zullen de gegevens van de oud-strijders terug duidelijk leesbaar zijn.

Praktisch

Deze restauratiewerken starten in augustus en zullen uiterlijk tegen november 2018 afgerond zijn.

Op het begraafpark De Warande (Oostkamp) gebeurt het inschilderen door leerlingen van het VTI die een schildersopleiding volgen. Op de andere begraafparken gebeurt het schilderwerk door vrijwilligers, waaronder nabestaanden van oud-strijders. De schilderwerken gebeuren onder toezicht van de Erfgoedraad. 

Bedanking vrijwilligers

Op donderdag 13 september werd aan de vrijwilligers en aan de leerlingen van het VTI een drankje aangeboden om hen uitdrukkelijk te danken voor hun engagement en inzet.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen, neem contact met Pieter Durinck, projectleider van deze restauratiewerken: tel 050 819 880 of groen@oostkamp.be 

op 13 september 2018
Nieuwsoverzicht
LCP