180 jaar Ter Luchte

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

voorstelling van de brochure over de geschiedenis van de zorgsite door Anne-Marie Goethals (grote weergave)

Op de woonzorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde wordt al sinds 1838 zorg gedragen voor ouderen. De lokale parochiepastoor Philippus Matthys, neemt in dat jaar het initiatief om met eigen middelen een rustoord op te richten, met een boerderij en boomgaard. De plaatselijke kloosterzusters van St-Vincentius, zijn bereid gevonden om er de dagelijkse zorg van de bewoners op zich te nemen. In 1842 krijgt de jonge kloostergemeenschap de naam Dienstmaagden van Maria, maar het rusthuis blijft de naam St.-Vincentius behouden. Ondanks het feit dat het rustoord, na de dood van E.H. Matthys in 1848, in handen van de lokale overheid komt, blijven de zusters er tot 1986 actief.

De site kent sinds halfweg de jaren 1950 een bewogen bouwgeschiedenis. Het nieuwe rusthuis dat in 1960 geopend wordt, krijgt de naam Ter Luchte.

De veranderende noden, tijdsgeest en regelgeving, zorgt er voor dat het rusthuis uitgroeit tot een heuse woon- en zorgsite. Ook in de toekomst zal de site verder uitgebouwd worden, naar de noden van deze tijd en met toekomstvisie.

Anne-Marie Goethals heeft ook een brochure geschreven over de geschiedenis van de zorgsite die tijdens Open Monumentendag officieel voorgesteld werd. Deze brochure werd uitgegeven door Heemkundige Kring Oostkamp en kost 5 euro.

 

 

 

op 10 september 2018
Nieuwsoverzicht
LCP