Ondertekening charter Werftransport

Ondertekening charter Werftransport 2018 (grote weergave)
Een veilige schoolomgeving. Daar zetten we volop op in. Daarom heeft de gemeente Oostkamp het charter Werftransport ondertekend. Dit is één van de stappen op weg naar meer verkeersveiligheid.

Wat is het charter Werftransport?

Het charter is opgemaakt in samenwerking met de Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA. Wie het ondertekent, engageert zich voor een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving, ook wanneer er bouw- en wegenwerken zijn. Het opzet is om het werfverkeer te weren tijdens de begin- en einduren van de school. 

Was er een concrete aanleiding tot het ondertekenen van het charter?

Ja. Die is voortgekomen uit de ervaring in de Leegtestraat in Ruddervoorde. Toen in juni het kunstgrasveld aangelegd werd, was er een grote ongerustheid van de ouders van de school-gaande kinderen over het werfverkeer in de buurt van de school. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft toen een tijdelijk verbod ingesteld voor het werfverkeer rond de start en einde van de schooldag. De resultaten waren positief en de gemeente wil hier een vervolg aan geven door het ondertekenen van het charter. 

We kunnen dit niet alleen

Het charter is geen extra verkeersreglement, maar een vraag aan de transport-, bouw-, wegenbedrijven en de afvalophaaldiensten tot meewerken aan hogere verkeersveiligheid en om het (werf)transport in de schoolomgevingen te mijden op schooldagen van 8.15 tot 8.45 uur en op het einde van de schooldag.

Daarnaast zal de gemeente in de komende aanbestedingen voor wegenwerken en bij het afleveren van socio-economische vergunningen hier speciale aandacht voor vragen. 

Positieve kettingreactie

Met de medewerking van de bedrijven kunnen we zorgen voor een positieve kettingreactie: minder zwaar verkeer aan de school – meer gezinnen stimuleren om met de fiets naar school te komen – minder auto’s – lagere CO²-uitstoot! 

Uitnodiging 3de en laatste workshop duurzame mobiliteit i.k.v. nieuw mobiliteitsplan

Voor de actualisering van het nieuwe mobiliteitsplan ging de gemeente samen met de inwoners aan de slag. Er was een infoavond op 30 januari, er was De Ronde van Oostkamp en de workshop op 29 mei. Met alle verzamelde input ging Scelta Mobility aan de slag. Zij bereidden hiermee een workshop voor waar inwoners actiefiches zullen uitwerken en prioriteiten kunnen toekennen aan de concrete duurzame acties. De workshop vindt plaats op maandag 10 september om 19 uur in OostCampus. Iedereen is welkom. Men kan inschrijven tot 7 september via mobiliteit@oostkamp.be of telefonisch 050 819 882.

op 04 september 2018
Nieuwsoverzicht
LCP