Herstel van een 60-tal riooldeksels

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

zicht op riooldeksel (grote weergave)
Een 60-tal riooldeksels liggen verzakt. Dit zorgt voor oncomfortabele situaties voor fietsers en auto’s en voor geluidsoverlast. Binnenkort start een aannemer met het herstel. Of er tijdens de werken al dan niet hinder zal zijn voor de weggebruiker, hangt af van de locatie van het riooldeksel.

 

Om de uitvoeringsperiode per deksel en bijgevolg de hinder zo kort mogelijk te houden, worden snelhardende materialen gebruikt. Dit heeft een invloed op de kostprijs, maar de meerprijs is te verantwoorden omdat tal van deksels in drukke (winkel)straten liggen. De totale kostprijs wordt geraamd op 120.819,94 euro.

Hinder

De grootte van de hinder hangt af van de locatie van de riooldeksels: enerzijds van de straat zelf en anderzijds van de positie van het deksel in de straat (in het midden of aan de zijkant). Op sommige plaatsen zal er quasi geen hinder zijn, op andere zal de hinder groter zijn. In dit laatste geval worden de omwonenden en de handelszaken vooraf op de hoogte gebracht.

Start in Torhoutsestraat

De aannemer start in de Torhoutsestraat in Ruddervoorde in het deel tussen de Kanunnik Andriesstraat en de werken ter hoogte van de beek. Daar moeten 7 deksels hersteld worden. Dit werk zal klaar zijn op het moment dat de Torhoutsestraat terug opengesteld is voor het doorgaand verkeer (eind mei 2018).

Andere locaties

Oostkamp: Marechalstraat, Stationsstraat, Walstraat, Hogendaledreef, Legeweg, Nachtegaalstraat, Veldstraat, Rivierstraat, Gaston Roelandtsstraat en in de Brugsestraat en Kortrijksestraat tussen A. Rodenbachstraat en Siemenslaan.

Ruddervoorde: Torhoutsestraat Baliebrugge, Hogestraat, Kwagatstraat, Veldegemsestraat en Zandstraat.

Meer info

Eve Dezutter, projectleider, dienst Publieke Ruimte, tel. 050 819 880, openbarewerken@oostkamp.be

op 08 mei 2018
Nieuwsoverzicht
LCP