Wegenwerken Proosdijstraat | openbaar onderzoek aanleg wegenis en tijdelijke opslagplaats afgevoerde grond

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft bij Ruimte Vlaanderen de bouwaanvraag ingediend voor de aanleg van de bovenbouw en voor het gebruik van een weide als tijdelijke opslagplaats voor de afgevoerde grond. Hiervoor loopt een openbaar onderzoek.

 

Openbaar onderzoek aanleg wegenis en tijdelijke opslagplaats voor afgevoerde grond.

Je kan het dossier komen inkijken in loket 4 in OostCampus (Siemenslaan 1) van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur. 

  • Dossier wegenis omvat de aanleg van de rijweg, parkeerstrook, fietspad, voetpad en middengeleiders.
  • De weide voor de tijdelijke opslag voor afgevoerde grond bevindt zich in de Proosdijstraat in de omgeving van de kasseiweg. Na de werken wordt het perceel terug genivelleerd naar de oorspronkelijke toestand. 

Na het openbaar onderzoek zal het College van Burgemeester en Schepenen de eventuele bezwaren en opmerkingen beoordelen en advies geven aan Ruimte Vlaanderen. Mede op basis van dit advies zal Ruimte Vlaanderen een beslissing nemen. Na het bekomen van de vergunning kunnen de werken starten.

Infovergadering

Zoals eerder meegedeeld, wordt nog een informatievergadering georganiseerd voor de omwonenden. Daarop zal info gegeven worden over de werkwijze, timing, gevolgen voor de bereikbaarheid van de woningen, gevolgen voor De Lijn, enz.

De mensen die in de werfzone in de Proosdijstraat wonen en de bewoners van de straten die met de werfzone verbonden zijn, zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.

op 02 maart 2018
Nieuwsoverzicht
LCP