Openbaar onderzoek naar ontwerp van beheerplan voor de Munkebossen in Oostkamp en Wingene

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het studiebureau Sweco heeft voor de Munkebossen een geïntegreerd beheerplan opgemaakt. In het plan wordt het toekomstig beheer voor 319 ha bos- en open ruimtegebied in privaat bezit geregeld.

Het gebied ligt op het grondgebied van de gemeenten Wingene en Ruddervoorde en wordt in het noorden begrensd door de Kortekeerstraat en het gemeentelijk bos Zorgvliet, in het westen door de Kortrijksestraat. In het zuiden en oosten wordt het plangebied begrensd door de Munkelostraat.

Tijdens een openbaar onderzoek van 3 januari tot 3 februari 2018 ligt dit plan ter inzage van het publiek:

  • in loket 4 Wonen & Omgeving van OostCampus, Siemenslaan 1
  • digitale versie op deze pagina

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk of via e-mail gericht worden aan het ANB: Agentschap voor Natuur en Bos,  VAC West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1/2 bus 74,  8200 Brugge, anb@vlaanderen.be.

Met het beheerplan wordt de Munkebossen verder versterkt door bosomvorming van homogene naar gemengde bestanden, er is beperkte bosuitbreiding en veel bosranduitbreiding. Er wordt gestreefd naar een afwisselend landschap met behoud van historisch drevenpatroon, bossen, kasteelpark, grondgebonden landbouw en de ontwikkeling van bloemrijke graslanden.

op 03 januari 2018
Nieuwsoverzicht
LCP