Bezoeken 85-plussers afgerond: bedankt vrijwilligers

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bedankt vrijwilligers bezoeken 85-plussers (grote weergave)
Om de twee jaar, tijdens de ouderenweek, gaan vrijwilligers op pad om een bezoek te brengen aan de 85-plussers die nog thuis of in een assistentiewoning wonen en die niet aangesloten zijn bij een vereniging.

Deze keer zijn er 66 vrijwilligers langsgegaan bij 328 thuiswonende 85-plussers. Dit zijn maar liefst 12 vrijwilligers meer dan vorige editie.

Vrijwilliger Juliaan Maertens nam ook deze editie terug de touwtjes in handen om de vrijwilligers warm te maken deze bezoeken te brengen en de vele adressen te verdelen per vrijwilliger.

Ook dit jaar kregen alle 85-plussers die aangesloten zijn bij een vereniging, bezoek van iemand van hun eigen vereniging . Zij kregen ook de ouderengids en een attentie aangeboden.

Met dit initiatief wil de gemeente enerzijds de noden detecteren en in kaart brengen. Anderzijds willen we deze groep wegwijs maken in het aanbod van diensten. Dit initiatief sluit nauw aan bij de doelstellingen die gemeente stelt in de visie Oostkamp 2030: werken aan verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid.

Op maandag 4 december kwamen de vrijwilligers samen om de bezoeken te evalueren. De gemeente wou dit moment aangrijpen om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en om het initiatief in de bloemetjes te zetten.

op 07 december 2017
Nieuwsoverzicht
LCP