Sijslostraat en Hillestraat terug open voor autoverkeer op vrijdagavond 15 september

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Zicht op de werf (grote weergave)
De rijweg van de Sijslostraat zal terug open zijn voor het verkeer op vrijdagavond 15 september. De heraanleg van de fietspaden zal tegen 22 september klaar zijn (op voorwaarde dat het weinig regent).

Stand van zaken

De werken aan de rioolbuizen in de Sijslostraat ter hoogte van de Velddambeek waren technisch gezien veel moeilijker dan verwacht. Het spreekt voor zich dat zowel de aannemer als de gemeente het liever anders hadden gezien. Men mag nog zo goed voorbereid zijn, het is pas als men begint te graven, dat men alles weet over een werk. De oorspronkelijke einddatum van 31 augustus werd niet gehaald en de werkperiode werd verlengd tot half september. De Ruddervoordenaren werden hiervan via brief ingelicht.

Vrijdagavond 15 september is de Sijslostraat t.h.v. de Velddambeek dan ook terug open voor het verkeer. Bijgevolg zal ook de Hillestraat terug opengesteld worden voor doorgaand verkeer, gezien de weggebruiker geen sluipweg meer zal zoeken. De fietspaden in de Sijslostraat zullen vermoedelijk tegen 22 september af zijn, op voorwaarde dat het niet veel regent. De omleidingsborden voor de fietsers (via Sijslodreef en Hillestraat) blijven dan ook staan tot de fietspaden terug toegankelijk zijn. 

Vlotter dan gepland

Het werk in de Sijslostraat maakt deel uit van het grote rioleringsproject in Ruddervoorde. De werken in de centrumstraten (momenteel Koebroekdreef en Sportstraat) verlopen wel vlot. De aannemer zit op vandaag 6 weken voor op schema.

Waarom rioleringswerken?

Alle gemeenten zijn verplicht door Europa om de kwaliteit van het water in de beken te verbeteren. Het werk dat nu in Ruddervoorde in uitvoering is, dient om de Dorpsbeek, de Velddambeek en de Kasteelbeek te zuiveren. Nu komt nog afvalwater rechtstreeks in die beken terecht. Om dit te voorkomen, moet het huishoudelijk afvalwater eerst naar de waterzuiveringsinstallatie in De Leite gebracht worden, waar het pas na zuivering in de beken geloosd wordt. De zogenaamde afkoppelingswerken (afvalwater afkoppelen van grachten/beken). 

Het afkoppelen van de drie beken is een groot project. Er wordt dan ook op verschillende plaatsen gewerkt:

  1. Afkoppelen Dorpsbeek: werken in centrum Ruddervoorde.
  2. Afkoppelen Velddambeek: werken in Sijslostraat, Papenhoekstraat en op kruispunt met de Hogestraat.
  3. Afkoppelen Kasteelbeek: werken in de Torhoutsestraat en achterliggende percelen.

Resultaat

Naar aanleiding van rioleringswerken wordt ook de weg opnieuw aangelegd. Het resultaat is dus zuiverder water in onze waterlopen en een nieuwe straat.

We danken de betrokken bewoners, weggebruikers en handelszaken voor hun begrip en medewerking.

op 13 september 2017
Nieuwsoverzicht
LCP