Mobiele camera tegen sluikstort rond glasbollen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

mobiele camera tegen sluikstort rond glasbollen (grote weergave)
De gemeente besliste eind 2016 om een mobiele camera in te zetten om het sluikstorten rond glascontainers aan te pakken.

 Ondanks het feit dat de gemeente twee recyclageparken heeft en 23 glascontainers ter beschikking stelt, zijn er inwoners die zich niet houden aan de regels. De omgeving van een aantal glasbollen laat vaak te wensen over. Zo moeten er wekelijks extra inspanningen gebeuren om achtergelaten sluikstort rond de glasbollen op te ruimen. Met de installatie van een onzichtbare camera in de probleemzones, wil de gemeente het probleem ten gronde aanpakken. Er werden afspraken gemaakt met de politie i.v.m. het filmen en het verbaliseren. Wie zich waagt aan sluikstort en gefilmd wordt, zal nadien een boete ontvangen. De gemeente koos voor een mobiele camera zodat de camera op regelmatige tijdstippen verplaatst zal worden. De gemeente investeerde 9.909 euro exclusief btw voor de aankoop van de camera.

Sluikstort is een maatschappelijk probleem waar Oostkamp niet aan ontsnapt. Het opruimen van sluikafval kost de gemeenschap handenvol geld. Sluikstorten gebeurt vooral rond glascontainers, straatvuilbakjes en in wegbermen. Voor de helft van het achtergelaten afval is er nochtans een gratis circuit van inzameling of verwijdering.

De gemeente zet al sterk in op sensibilisering en heeft verschillende praktische maatregelen getroffen: wekelijkse huisvuilophaling, selectieve inzamelingen, vuilbakken en glascontainers op openbaar domein. Dit blijkt niet voldoende. De gemeente zet nu een mobiele camera in om de sluikstorter te identificeren en op heterdaad te betrappen. Er is gekozen voor een mobiele camera die onzichtbaar opgesteld wordt en vlot en eenvoudig  verplaatst kan worden.

Aan de glascontainers komt een bord waarop vermeld wordt dat er een mobiele camera opgesteld staat. Ook zo wil de gemeente mensen stimuleren om hun afval niet als sluikstort achter te laten.

De gemeente juicht aan de andere kant de vele initiatieven toe van vrijwilligers die zich inzetten om achtergelaten afval op te ruimen. Bedankt aan iedereen voor deze inspanning!

op 08 augustus 2017
Nieuwsoverzicht
LCP