Samen bouwen aan ons platteland

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

logo leader Midden-West-Vlaandere (grote weergave)
Leader, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, stimuleert samenwerking van onderuit. Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen leggen 1,3 miljoen euro samen om innoverende projecten voor het platteland in Midden-West-Vlaanderen financieel te ondersteunen.

Een lokaal publiek-privaat partnerschap, de zogenaamde Plaatselijke Groep, buigt zich over de projectvoorstellen en kent subsidies toe aan kandidaten met een sterk dossier. Veertien gemeenten maken deel uit van het Leadergebied 'Midden-West-Vlaanderen'. De erkenning loopt tot 2020.

Wie komt in aanmerking voor subsidie?

Organisaties, ondernemers, landbouwers, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend (lokaal) projectidee voor ons platteland kunnen financiële steun vragen. Door de Plaatselijke Groep zijn drie thema's geformuleerd waarbinnen projecten moeten passen:

  • Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap;
  • Profilering en promotie via/van streekidentiteit;
  • Kennisoverdracht en innovatie in de landbouwsector.

De eerstvolgende deadline voor projectvoorstellen is 2 oktober 2017, 12 uur 's middags.

Een project kan enkel digitaal worden ingediend via het plattelandsloket van de Vlaamse Landmaatschappij: www.vlm.be.

Contact opnemen met het secretariaat wordt ten zeerste aangeraden opdat enkel correcte en volledige dossiers worden ingediend:

Pieter Santens - Coördinator Leader Midden-West-Vlaanderen
T 051 27 55 61 - gsm 0499 56 59 88 - Spanjestraat 141, 8800 Roeselare      E pieter.santens@west-vlaanderen.be 

www.west-vlaanderen.be/leader

op 04 augustus 2017
Nieuwsoverzicht
LCP