Opening speelnatuur De Waarde in Waardamme

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Opening  speelnatuur in De Waarde (grote weergave)
Op 12 juli werd de speelnatuur in De Waarde in Waardamme geopend.

Dit initiatief is het samenvoegen van een gemeentelijk initiatief op De Waarde en de plannen van het Agentschap voor Natuur en Bos voor het naastliggend domein Kampveld. 

De jeugd van Waardamme is vragende partij voor extra speelmogelijkheden, liefst zo dicht mogelijk bij het dorp. De Waarde is hiertoe de uitgelezen mogelijkheid. Er is daar al een speelplein voor de jongsten en een voetbalveld, maar er was vraag naar iets meer avontuurlijke en natuurlijke speelelementen. 

Om de mogelijkheden voor zo'n speelnatuur te bekijken, heeft de gemeente een beroep gedaan op de ervaring van het Regionaal Landschap Houtland. 

Tegelijk kwamen er ideeën voor de aanleg van twee grote speelbossen bij de buren van het ANB, aan de overzijde van het provinciaal waterloopje. Daarbij kwam het idee om de twee terreinen onderling te verbinden en dat op verschillende avontuurlijke manieren (brug, doorwaardbare plaats...). 

Het aanleggen van heuvels, bruggen, verbreden van waterlopen enz. is vergunningsplichtig. Er moet dus eerst een stedenbouwkundige vergunning bekomen worden. Zaken waarmee rekening moet gehouden worden, is de nabije ligging van een Natura2000-gebied en de mogelijke aanwezigheid van een archeologische site.

In afwachting hiervan heeft de gemeente reeds een eerste aanleg gedaan met speelelementen waarvoor geen stedenbouwkundige of natuurvergunning vereist was. Deze aanzet is uitgevoerd door de eigen diensten met aansturing door het Regionaal Landschap.

Deze speelnatuur zal na het bekomen van de vergunningen dus zeker nog uitgebreid worden.

op 13 juli 2017
Nieuwsoverzicht
LCP