BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie – schrijf je nu in!

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

be alert (grote weergave)
Een brand, overstroming of stroomonderbreking? Bij een noodsituatie willen we jou snel verwittigen. Een van de middelen is BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt via sms, mail of telefoon. Registreer je vandaag nog, zodat ook jij verwittigd kan worden!

BE-Alert

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert, kan de burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand). Officiële, correcte informatie, direct van de bron. 

Hoe word ik verwittigd?

De alarmering kan via een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. Het is de gemeente (of gouverneur of minister) die het kanaal kiest. Het systeem BE-Alert heeft de capaciteit om een groot aantal inwoners, via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen.

Schrijf je nu in!

Wie in noodsituaties gealarmeerd wil worden, moet zich inschrijven via www.be-alert.be Het is die info die gebruikt wordt voor de alarmering. Inschrijven is volledig gratis.

Je kan meerdere adressen toevoegen. Stel: je wil graag geïnformeerd worden bij noodsituaties in de buurt van de school van de kinderen, de woonplaats van je ouders of in de omgeving van je werk of zelfs een eventuele tweede verblijfplaats. Dat kan. Als de gemeente waar dat adres ligt, ook meedoet, kun je ook daarover op de hoogte blijven, zelfs als dit buiten Oostkamp ligt.

Help elkaar: help mensen die dit zelf niet zo goed kunnen om zich te registreren (voorbeeld mensen in de buurt of je (groot)ouders). Voor de alarmering volstaat een klassiek telefoontoestel, een gsm is zelfs niet nodig. 

Hoe worden mensen verwittigd die niet geregistreerd zijn?

Uiteraard is BE-alert slechts één van de middelen die tijdens een noodsituatie ingezet worden om te alarmeren. Indien de buurt dringend ontruimd moet worden, zorgen hulpdiensten hier uiteraard ter plaatse voor. Bij grotere noodsituaties houden we je op de hoogte via de gemeentelijke website, de gemeentelijke facebookpagina en mogelijks ook via radio en TV (naargelang de aard van de situatie). En voortaan kan dit dus ook via BE-alert.

Welke berichten mag je verwachten?

Het platform is in eerste instantie ontwikkeld voor noodsituaties. De gemeente kan echter ook kiezen om bepaalde boodschappen van algemeen nut die dringend gecommuniceerd moeten worden via BE-alert te verspreiden. Je kan via het nieuwe gebruikersplatform zelf kiezen of je die boodschappen van algemeen nut wenst te ontvangen of niet. Onder geen beding zal je overstelpt worden met promotie voor activiteiten. Dit is immers niet toegelaten.

Welke overheden doen mee?

Het platform is ontwikkeld in opdracht van de federale overheid. De provincies zijn ook ingestapt en kunnen langs deze weg alarmeren als de provinciale fase van een rampenplan is afgekondigd. En ook alle gemeenten kregen de kans om mee te doen. Oostkamp heeft hier meteen op ingetekend. 1 platform waar meerdere bestuursniveaus in het geval van een ramp kunnen mee werken, heeft alleen maar voordelen.

op 13 juni 2017
Nieuwsoverzicht
LCP