Het Veiligheidsgebouw in Oostkamp breidt uit

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

plan nieuw Veiligheidsgebouw (grote weergave)
Dit is een persbericht van politiezone Het Houtsche.

Woensdag 26 april 2017, na de politieraad, vond de eerstesteenlegging plaats van de uitbreiding van het veiligheidsgebouw in Oostkamp. Het biedt onderdak aan de politie en de brandweer, maar het is te klein en voldoet niet meer aan de normen.

Kostprijs?

De werken aan het veiligheidsgebouw worden uitgevoerd in opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp. De kostprijs bedraagt 1,5 miljoen euro. De Politiezone betaalt dit volledig zelf, met haar reserves die ze  in de huidige legislatuur heeft opgebouwd.

Waarvoor dient de uitbreiding?

  • Er is nood aan extra verhoorlokalen. Steeds meer videoverhoren (bv bij minderjarigen), en het inschakelen van een salduzverhoorlokaal dringt zich op (bijstand van een advocaat tijdens het eerste verhoor is verplicht).
  • Door reorganisatie binnen de zone werden meer diensten gecentraliseerd in het veiligheidsgebouw waardoor er nu meer mensen aan de slag zijn, zo werd oa. ook de refter te klein.
  • Daarnaast zijn er de jongste jaren heel wat vrouwelijke inspecteurs bijgekomen waardoor hun kleedruimte niet langer voldeed.
  • Het hoofdkwartier van de brandweerzone is gevestigd in het veiligheidsgebouw, waardoor er mensen bijgekomen zijn en ook zij hebben nood aan extra ruimte. Tijdens de werken zal de brandweer zijn administratie voor de zone tijdelijk huisvesten in het Beukenpark. Als de werken voltooid zijn zal de zonale administratie terugkeren naar de Siemenslaan.  Zo zullen een aantal lokalen die nu gebruikt worden door de politie, ingenomen worden door de hulpverleningszone (de raadzaal/vergaderzaal, de refter en de bureau van het zorgteam.

Uitvoering?

  • Eind 2016 werden de werken aanbesteed aan de firma Himpe uit Zedelgem
  • De bouw is gestart in maart 2017
  • Medio 2018 wordt het gebouw in gebruik genomen
op 19 mei 2017
Nieuwsoverzicht
LCP