Oostkamp geselecteerd als pilootgemeente rond duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

17 doelstellingen (grote weergave)

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn de opvolger van de millenniumdoelstellingen. Ze werden in 2015 door de Verenigde Naties goedgekeurd en vinden nu hun weg doorheen alle bestuursniveaus over de hele wereld. De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten zocht 20 pilootgemeenten die hun schouders willen zetten onder deze doelstellingen. Oostkamp stelde zich kandidaat en is erbij. Het gemeentebestuur geeft hiermee aan actief werk te willen maken van een duurzame toekomst en in te zetten op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

 

De gemeente Oostkamp draagt duurzaamheid al langer hoog in het vaandel. Ook in de toekomstvisie Oostkamp 2030 krijgt duurzaamheid een prominente plaats. Het was dan ook een logische stap voor de gemeente om de engagementsverklaring voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te ondertekenen en zich kandidaat te stellen als pilootproject. Waarom? Als piloot krijgt de gemeente verdere begeleiding en ondersteuning bij projecten en wordt kennis en ervaring met andere steden en gemeenten uitgewisseld. Zo kunnen we veel bijleren en sneller evolueren. De gemeente wordt ook uitgedaagd over de eigen gemeentegrenzen te kijken en samen te werken op ruimere schaal.

Recent werd aangekondigd dat Oostkamp, samen met 19 andere Vlaamse steden en gemeenten geselecteerd is als piloot. Het begeleidingstraject loopt tot 2019. Dit geeft de gemeente de kans om projecten aan te pakken op langere termijn die bijdragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:

Duurzame onwikkelingsdoelstellingen heten in het Engels Sustainable Development Goals en zijn ook bekend onder de afkorting SDG’s.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn geen opdracht voor de gemeente alleen. Elk bestuursniveau over de hele wereld, alle bedrijven, verenigingen, organisaties, scholen en alle inwoners kunnen bijdragen tot het realiseren van deze doelstellingen. Zo willen we samen komen tot een duurzamere wereld. De 17 doelstellingen worden voorgesteld op de foto.

Samen toekomst maken

In Oostkamp starten we niet van een leeg blad. Er gebeurde de afgelopen jaren al heel wat. Niet alleen vanuit het gemeentebestuur, maar ook via initiatieven doorheen de hele gemeente. Denken we maar aan de vele  duurzame acties opgestart door scholen, verenigingen, organisaties, bedrijven en inwoners die gelinkt kunnen worden aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: dit gaat van thuis composteren, fair-trade producten kopen, kiezen voor duurzaam vervoer, water besparen, MOS-scholen, bedrijven die het MVO-charter (milieuverantwoord ondernemen) ondertekenen, tot winkels die een energiescan lieten uitvoeren, …

Oostkamp is ook al 10 jaar FairTrade gemeente. De gemeente heeft een sterke noord-zuidraad en steunt mooie projecten in het Zuiden. Sinds 2015 neemt Oostkamp deel aan het Burgemeestersconvenant om de CO2-uitstoot op Oostkamps grondgebied verder te beperken tegen 2020. De gemeente neemt duurzame criteria op in de beoordeling van verkavelingsvoorstellen en ijvert hierbij naar meer en kwalitatief groen, ruimte voor ontmoeting, water als verkoeling en duurzame bouwmaterialen.

De gemeente vindt participatie belangrijk. Zo organiseerde zij in november 2016 een droomavond waaraan 240 inwoners deelnamen. 14 werkgroepen gingen de avond zelf aan de slag met thema’s die hen en hun toekomst nauw aan het hart liggen. 7 werkgroepen zijn op vandaag nog steeds aan de slag. De gemeente faciliteert hen, enthousiasmeert en ondersteunt waar mogelijk. De 7 werkgroepen zijn: Korte keten, Groen in de omgeving, Groene energie, Een digitale buurt app, Mobiel café/in elke deelgemeente een Gezelletje, Fietsen en voet-/fietspoolen, Autoluwe centra. Wie met een groep enthousiaste inwoners een nieuw thema wil opstarten in het kader van de SDG’s, kan dit ook aan de gemeente doorgeven.

Doe jij ook mee?

Zoals eerder aangehaald, gelden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen. De gemeente Oostkamp wil dan ook iedere inwoner, organisatie, school, onderneming, bedrijf,… uitdagen om zijn steentje bij te dragen. Om je een duwtje in de rug te geven somt de Verenigde Natie enkele concrete tips op hoe kleine inspanningen thuis van ons allemaal een grote stap richting het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunnen betekenen! Bekijk de tips hier.

Wil je zelf deel uitmaken of eens langslopen bij één van de werkgroepen uit de droomavond, geef dan je contactgegevens door via duurzaam@oostkamp.be of 050 819 861.  

Heb je interesse om zelf iets op te starten en weet je niet onmiddellijk hoe dit aan te pakken? Kom naar de gratis workshop Neem je eigen wereld in handen op dinsdag 13 juni om 20 uur in De Valkaart. In deze workshop leer je alles wat je moet weten om zelf aan de slag te gaan! Stefaan Segaert is de begeleider. Hij werkt bij Vormingplus Waas-en-Dender, startte een LETS-groep en soepkar op in Lokeren, is betrokken bij verschillende Repair Cafés en reisde de wereld rond om burgerinitiatieven te leren kennen. Inschrijven via duurzaam@oostkamp.be of tel 050 819 861.

op 19 mei 2017
Nieuwsoverzicht
LCP