Oostkamp steunt 11 projecten in het Zuiden

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Noordzuidraad (grote weergave)
Op woensdag 17 mei vergaderdet de Noord-Zuidraad. Daarin zetelen ook inwoners die lid zijn van een project in het Zuiden en die voor dat project steun krijgen van de gemeente. Ook projecten waarvan de Oostkampse contactpersoon niet in de Noord-Zuidraad zetelt, werden uitgenodigd voor een fotomoment.

Oostkamp is fier op de 11 projecten in het Zuiden die ze steunt. De toelage die de gemeente in december 2016 uitbetaalde is 2.622,73 euro per project. Een totaal budget van 28.850 euro wordt hiervoor op jaarbasis vrijgemaakt. Met dit bedrag kan men de projecten in het Zuiden op een duurzame manier ondersteunen.

Deze projecten krijgen steun van de gemeente. De Oostkampse contactpersoon wordt telkens vermeld.

Children First! vzw (Patrick Vande Berghe).

Helpt kinderen uit Indonesië die het slachtoffer zijn van rampen of conflicten of die in extreem armoedige omstandigheden leven. Naast noodhulp biedt men ook structurele ondersteuning aan projecten die de ontwikkeling van de kinderen in een gemeenschap ten goede komen.

Pamoya (Kathleen Tanghe).

Geeft vormingen rond herintegratie in de economische maatschappij van jonge weduwen in Kameroen. Pamoya werkt vanuit een christelijke inspiratie, met waardering voor de verschillende culturen, aan de bewustmaking van de derdewereldproblemen.

Amiga’s de Pa’i Puku (Leen Declercq).

Biedt ondersteuning aan de noden (herstel sanitair voor kinderen van school, betalen schoolgeld voor kinderen uit arme gezinnen,…) die bepaald worden in het centrum Pa'i Puku, Paraguay.

Cena vzw (Cecilia Buschaert).

Verleent hulp aan ontwikkelingslanden door er bij te dragen aan duurzame ontwikkeling door vorming, armoedebestrijding en noodhulp. In het geval van Cecilia specifiek voor een school in Brazzaville, Congo.

ARED (Veerle Meeus).

Focust zich op schoolse opleidingen, kleine tewerkstellingsprojecten die jongeren na hun scholing een kans moet bieden om aan het werk te gaan. ARED biedt ook microkredieten aan om mensen op eigen benen te helpen staan in Kameroen.

Casa Maín (Roos Van Den Driessche).

Ondersteunt een tehuis dat een thuis is voor een 120 tal weesmeisjes tussen 4 en 21 jaar in Santa Cruz, Bolivia. Ze krijgen scholing en huiswerkbegeleiding, worden onderwezen in andere vaardigheden als brood bakken en naaien, etc.

Calcutta Sponsor Aid (CSA)- Suman (Regina Vanhecke).

Geeft onderwijskansen aan de arme adibasis kinderen in Gumla (Jharkhand, India) en ondersteunt er projecten die de levensomstandigheden van de bevolking verbeteren.

Creating Power (Jos Deforche).

Creating Power zet zich in om de levenskwaliteit en de ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren in Oeganda. Er wordt vooral ingezet op onderwijs. In een kansarm gebied in Kaganda bouwt men een nieuwe school.

Kitanda vzw (Christine Maertens).

Vzw Kitanda is gericht op wezen en weduwen in kansarme gebieden in Kenya/Nigeria. In Kenya hebben ze weeskinderen voorzien van water en werden de onderwijsmogelijkheden uitgebouwd. Ook de levensomstandigheden werden verbeterd.

ACOPAMEC (Anne Keirse).

Dit project heeft als hoofddoel om op te treden via een educatief proces waarin ouders, wijkbewoners en de plaatselijke overheid ingeschakeld worden om de rechten van het kind en de adolescent te eerbiedigen in Brazilië.

Terra Dialoog vzw (Riet Van de Velde).

Verlenen ontwikkelingshulp en/of samenwerking via vruchtbaar maken van bodems en realiseren van aanplantingen ten voordele van de economische zelfstandigheid in Togo.

Wie meer wil weten over de Noord-Zuidwerking, kan hier een kijkje nemen of zich hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrief Noord-Zuid. Je ontvangt dan regelmatig informatie over de Noord-Zuidwerking van Oostkamp en de ondersteunde projecten.

 

op 19 mei 2017
Nieuwsoverzicht
LCP