Dossier digitale vrachtwagensluis Ruddervoorde

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

digitale_vrachtwagensluis (grote weergave)

In het centrum van Ruddervoorde is er momenteel een gewichtsbeperking van 7,5 ton. Omdat controle daarop heel moeilijk en tijdrovend is, wil de gemeente een digitale vrachtwagensluis installeren zodat een permanente controle (24/7) mogelijk is. Het verbod op doorgaand verkeer voor vrachtwagens zwaarder dan 7,5 ton wordt vervangen door een systeem van digitale hoogtemeting dat alle vrachtwagens hoger dan 3 meter detecteert. De combinatie met een tijdslot maakt het mogelijk om onderscheid te maken tussen doorgaand en plaatselijk zwaar verkeer. Het systeem wordt al met succes toegepast in Evergem en Zelzate.

Om de digitale hoogtemeting in de praktijk uit te voeren, moeten de nodige verkeersreglementen goedgekeurd worden en moeten de camera?s die de hoogte detecteren, aangekocht en geïnstalleerd worden.

Verkeersreglement

Het verkeersreglement om een hoogtebeperking in te voeren, werd in december 2016 door de Gemeenteraad goedgekeurd en daarna aan de Vlaamse overheid (eigenaar van de weg) overgemaakt. Dit reglement, samen met het verkeersreglement voor de afbakening van de bebouwde kom in Ruddervoorde, moet op vraag van de Vlaamse overheid administratief aangepast worden door toevoeging van een detailplan. Deze aanvulling werd ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd en wordt nadien terug ter goedkeuring aan de Vlaamse overheid overgemaakt. Na goedkeuring door de Vlaamse overheid kunnen de verkeersborden besteld en geplaatst worden.

Aankoop en installatie camera?s

De opdracht werd via de aankoopcentrale van AWV (wegbeheerder) gegund aan Proximus tegen de prijs van 67.176,17 euro btw exclusief. De camera?s zijn meteen na de Gemeenteraad van december 2016 besteld bij Proximus. Proximus heeft vervolgens hun leverancier opdracht gegeven het nodige te doen om de ingebruikname van de installatie zo snel als mogelijk te realiseren.

Na de plaatsing van de installaties t.h.v. Kan. Andriesstraat en Sint-Elooisstraat en na de homologatie kunnen de camera?s in werking gesteld worden. We verwachten dit uiterlijk op 1 september 2017. We hopen evenwel dat dit vroeger kan gebeuren.

op 21 april 2017
Nieuwsoverzicht
LCP