AC Beukenpark wordt verhuurd aan de brandweerzone

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

ACBeukenpark (grote weergave)
De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen (de brandweer) is geïnteresseerd om de administratie voor de zone te huisvesten in het Beukenpark. De huurovereenkomst werd voorgelegd aan de Gemeenteraad.

In maart 2017 verhuisden de burgemeester, OCMW-voorzitter, de secretaris en het secretariaat van het Beukenpark naar OostCampus. De gemeente had geen plannen om het gebouw zelf nog te gebruiken. De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen (de brandweer) is geïnteresseerd om de administratie voor de zone te huisvesten in het Beukenpark. De huurovereenkomst werd voorgelegd aan de Gemeenteraad.

De zonale administratie van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen is momenteel gevestigd in de Siemenslaan 8 in Oostkamp, maar de ruimte is te krap geworden. De zone is dan ook geïnteresseerd om te verhuizen naar de vrijgekomen bureelruimte in het Beukenpark.

Er wordt voorgesteld om een huurovereenkomst af te sluiten voor 2 jaar te beginnen op 1 mei 2017 en tegen een jaarlijks te indexeren huurprijs van 1.250 euro/maand. In de overeenkomst wordt ook opgenomen dat de huurder het gebouw huurt in de staat waarin het zich nu bevindt. Wel wordt de buitenkant van het Beukenpark eerst nog grondig opgeknapt door de gemeente. Het losgekomen pleisterwerk wordt terug aangebracht en het gebouw wordt geschilderd.

De huurovereenkomst wordt voor een beperkte periode van 2 jaar afgesloten omdat het de bedoeling is dat de zonale administratie terug naar het Veiligheidsgebouw verhuist op het moment dat de uitbreiding van het gebouw voor de Politiezone voltooid zal zijn. Een aantal lokalen die nu door de Politiezone worden gebruikt, zullen dan ingenomen worden door de hulpverleningszone.

op 21 april 2017
Nieuwsoverzicht
LCP