Goedkeuring stratentracé voor verkaveling langs Proosdijstraat 44, Hertsberge

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bouwonderneming Covemaeker diende een verkavelingsaanvraag in voor het verkavelen van een perceel langs de Proosdijstraat 44 in Hertsberge in 7 kavels. De verkaveling omvat ook de aanleg van een nieuwe weg met rioleringen en omgevingswerken.

Op donderdag 20 april werden de ontwerpen voor de weg en de omgevingsaanleg ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad. 

Langs de Proosdijstraat 44 en grenzend aan de Kraaiveldstraat en Molleree wil bouwonderneming Covemaeker een perceel in 7 loten voor open bebouwing verkavelen. Om deze verkaveling te kunnen realiseren, moeten een nieuwe weg, rioleringen en omgevingswerken aangelegd worden. Ook het aanleggen van de distributienetten elektriciteit, gas, waterleiding, brandkranen, openbare verlichting, distributie en telecom-infrastructuur is ten laste van bouwonderneming Covemaeker. De ontwerpen werden aan de Gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

De gronden waarop de wegen, rioleringen en omgevingswerken worden aangelegd, moeten nadien gratis afgestaan worden aan de gemeente om ingelijfd te worden in het openbaar domein. Nadien staat de gemeente in voor het onderhoud.

Inrichting

Het perceel wordt verkaveld in 7 kavels voor alleenstaande eengezinswoningen. De nieuwe kavels hebben een oppervlakte dat varieert van ± 429 m2 tot ± 552 m2. Ze oriënteren zich op de nieuw aan te leggen weg, waardoor ze met de achterperceelsgrens grenzen aan de woonkavels langs de Kraaiveldstraat. Op het einde van het terrein is er, evenwijdig aan de aan te leggen weg, een bestaande gracht die wordt behouden en wordt uitgebreid in een groenzone (±160 m2) door middel van een langzame helling waarop natuurlijke speelelementen voorzien worden.

De nieuwe weg (4,30 m breed) wordt evenwijdig met de Kraaiveldstraat aangelegd en loopt dood met een keerpunt op het einde ter hoogte van lot 7.

Er worden geen aparte voetpadzones voorzien.  De wegenis wordt ingericht als woonerf. Tussen de rijweg en de rooilijn met de nieuwe kavels worden een zevental parkeerplaatsen voorzien in betongrasdallen. Tussen de parkeerstroken en de opritten worden een aantal plantvakken met laagblijvende heesters voorzien.

op 21 april 2017
Nieuwsoverzicht
LCP