Archeologisch onderzoek op bedrijventerrein A. Rodenbachstraat

informatievergadering (grote weergave)
Vooraleer de aannemer mag starten met de inrichting van het terrein moet een archeologisch onderzoek gebeuren. Dit onderzoek start met een archeologische prospectie van het volledige terrein. Deze prospectie is gepland vanaf 29 april 2019 en zal ongeveer 2 maanden duren.

 

Aan de hand van een aantal parallelle sleuven in de bodem gaat men na of er zich op de terreinen archeologische sporen bevinden. Is dit het geval, dan zullen er opgravingen gebeuren. In deze eerste fase gaat het slechts om een kortstondige evaluatie waarna de sleuven opnieuw gedicht zullen worden.

Het onderzoek gebeurt door Monument Vandekerckhove nv uit Ingelmunster in opdracht van Global Estate Group en WVI.

Er wordt enkel overdag gewerkt en de werkzaamheden zullen mogelijks voor beperkte geluidshinder zorgen.

Met vragen over het archeologisch onderzoek kan u terecht bij Kristof Vanhoutte op het nummer 051 31 60 80. De vorderingen en de resultaten van het onderzoek kan u volgen op www.monarcheo.be.

op 23 april 2019
Nieuwsoverzicht
LCP