16de aanplant van geboortebomen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

aanplant geboortebomen (grote weergave)
Op zaterdag 18 maart hebben een 100-tal kinderen die geboren zijn in 2014, een nieuwe geboortedreef in de Lodistraat in Hertsberge aangeplant. Er is gekozen om winterlindes en olmen te planten. Deze bomen vervangen de gewone essen die verwijderd werden omdat ze aangetast waren door een bomenziekte.

Het planten van geboortebomen is een evenement dat de gemeente al voor de 16de keer organiseert. Telkens is het uitgangspunt de aanleg van een waardevol landschapselement. Meestal betreft het een volledig nieuwe dreef of een bos. Deze keer vervangen de geboortebomen een aantal zieke en dode bomen in de Lodistraat.

De kindjes hebben ongeveer 100 nieuwe hoogstammen geplant langs de Lodistraat, tussen de kruispunten Lodi en Papenvijverstraat. Deze 100 bomen zijn een onderdeel van de volledige heraanplant van 208 bomen langs de Lodistraat en de Hertsbergsestraat. De jonge essen moesten verwijderd worden nadat bleek dat alle bomen aangetast waren door een bomenziekte die in heel West-Europa grote sterfte veroorzaakt bij de gewone es.

Als nieuwe boomsoort is gekozen voor een afwisseling van winterlindes en olmen. De variëteit is resistent tegen de olmenziekte. De winterlindes en olmen worden afwisselend geplant (olm – linde – olm – linde) zodat de nieuwe bomenrij minder gevoelig zal zijn voor de aantasting door ziektes. Beide soorten zijn streekeigen soorten met een hoge natuurwaarde en een aanzienlijke landschappelijke waarde.

In 2014 waren er 219 geboortes. Een honderdtal kinderen gingen in op de uitnodiging om een geboorteboom aan te planten. De aanplant startte om 15 uur aan het Lodikruispunt. In de Lodistraat gold tijdens de planting een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur. Bezoekers werden gevraagd om te parkeren in de Proosdijstraat.

op 20 maart 2017
Nieuwsoverzicht
LCP