Sneeuw- en ijzelbestrijding | Wij staan paraat

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Strooiploeg (grote weergave)
Sneeuw in het landschap is mooi, maar vraagt extra aandacht op de wegen.

Strooidiensten paraat
Tot half maart werken medewerkers van de gemeente in een permanentiesysteem. Ze volgen hierbij de aanwijzingen van de website van defensie. Bij alarmfase oranje starten de strooiwerken vanaf 4.30 uur ’s morgens.

De gemeente heeft twee strooiwagens die elk een eigen, uitgestippelde route strooien. De hoofdwegen, de verbindingsstraten, de invalswegen naar het centrum, de toegangswegen naar de scholen en de straten waar de bussen van De Lijn rijden, worden eerst gestrooid. Daarnaast worden alle fietspaden met zout bestrooid.

Waarom de sneeuw niet overal smelt …
Om strooizout goed te laten werken, moet er voldoende passage zijn van auto’s die het zout open rijden. In straten waar zeer weinig of geen verkeer is, smelten zoutkorrels op de bodem onder de sneeuw- of ijslaag. Je ziet dan enkel kleine smeltgaatjes. Zout geeft dan niet het gewenste effect. Dit is de reden waarom er in principe niet gestrooid wordt in wijken en doodlopende straten.

Winterschade aan de weg
Het zout op zich veroorzaakt weinig schade aan de weg. De typische winterschade die je ziet na vorstperiodes, wordt veroorzaakt door de afwisseling van vriezen en dooien. Het dooiwater loopt in kleine scheurtjes in de weg. Dat water zet uit als het opnieuw vriest. Daardoor worden de kleine scheurtjes steeds groter en is er steeds meer zichtbare schade aan het wegdek.

Voorzichtigheid geboden
Hoe groot de inspanningen van de gemeente, het Vlaamse Gewest en de inwoners ook zijn om de wegen sneeuw- en ijzelvrij te maken en te houden, voorzichtig zijn blijft het allerbelangrijkste. Moet je toch de weg op? Pas zeker je snelheid aan.

Wat kan jij doen?
Ook jij draagt een verantwoordelijkheid in geval van winterweer. Iedere inwoner is verplicht het voetpad voor zijn deur te onderhouden.

  • Veeg het voetpad als er sneeuw ligt.
  • Strooi zout bij ijzelvorming.
  • Veeg sneeuw en ijs niet op de rijbaan of het fietspad. Anders wordt het voor fietsers nog gevaarlijker rijden. Stapel de sneeuw op aan de rand van het voetpad. Zo blijft de goot zoveel mogelijk vrij en kan het water bij dooi snel wegstromen in de riool.

Bedankt voor de medewerking! Ook de buren en de postbode zullen je dankbaar zijn.

Info: dienst Publieke Ruimte | tel 050 819 882 | sneeuw@oostkamp.be 

op 22 januari 2019
Nieuwsoverzicht
LCP