Het algemeen politiereglement en GAS-boetes: wat moet je erover weten?

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Politie (grote weergave)
De gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem hebben al meer dan 10 jaar een uniform algemeen politiereglement met regels om de openbare orde en rust in de gemeente te bewaren. Overtreed je deze regels, dan kun je een gemeentelijke administratieve sanctie krijgen, een GASboete.

Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van overlast. Het gaat om afspraken die we maken om het samenleven in je buurt aangenaam, veilig en gezond te houden. Het gaat dus niet over echte criminele feiten, maar om hinder die anderen als onveilig of storend ervaren.

Het reglement bevat bepalingen rond geluidsoverlast, evenementen, vuur en rook, onderhoud van voetpaden, dieren … De richtlijnen zijn bedoeld om de openbare rust, veiligheid en gezondheid te waarborgen.

Wie de regels overtreedt, kan een gemeentelijk administratieve sanctie krijgen. Meestal is dat onder de vorm van een geldboete, de “GAS-boete”. 

Veelgestelde vragen

Mag ik op zondag en feestdagen het gras maaien?
Op zon- of feestdagen mag je het gras afrijden. Maar – net zoals op weekdagen – mag dit niet na 22 uur ’s avonds en voor 7 uur ’s morgens.

Tot hoe laat mag ik glas in de glasbak werpen?
Dit moet tussen 7 uur ’s morgens en 22 uur ’s avonds.

Mag ik vogels voederen?
Je mag geen vogels voederen op de openbare weg of in parken, behalve bij vriesweer. Het voederen van meeuwen is altijd en overal verboden, vriesweer of niet. In je eigen tuin mag je uiteraard wel vogels voederen.

De reden dat je geen vogels mag voederen, is omdat voedselresten ongedierte zoals ratten aantrekken. Daarom moet je er ook in je eigen tuin voor zorgen dat je niet meer eten voor de dieren achterlaat dan ze kunnen opeten.

Mag ik mijn auto op straat poetsen en/of herstellen?
Je auto herstellen op straat mag enkel in geval van overmacht. Het poetsen van je auto doe je beter niet op straat. Dit omdat je geen vloeistoffen met giftige, corrosieve of ontvlambare eigenschappen op het openbaar domein en/of in riolen of grachten mag laten vloeien.

Tot hoe laat mag ik ’s avonds muziek spelen als ik thuis een feestje organiseer?
Muziek mag na 22 uur alleen op gedempte toon, zodat de rust van de omwonenden niet in het gedrang wordt gebracht. Lawaai maken kan daarom niet tussen 22 en 6 uur. Ook overdag gelden er duidelijke regels. Rijdende discotheken, de zogenaamde boomcars, kunnen niet door de beugel. Ook storend geluid van dieren, zoals het onophoudelijk geblaf van een hond, kan
beboet worden.

Voor bepaalde georganiseerde evenementen, zoals een fuif, kan een geluidsafwijking aangevraagd worden bij de gemeente. Dit kan via de website. Vraag je afwijking zeker een maand voor je activiteit aan.

Moet ik zelf het voetpad voor mijn deur onderhouden?
Woekerend onkruid op voetpaden en gronden geeft een onverzorgde aanblik, trekt ongedierte aan en kan onveilig zijn voor voorbijgangers. Je moet daarom het voetpad en de straatgoot voor
je woning steeds proper houden. Dit geldt ook voor onbebouwde terreinen.

In de winter maak je het voetpad sneeuw- en ijsvrij. Je hoopt de sneeuw op aan de rand van het voetpad met de straat zodat voorbijgangers veilig kunnen passeren.

Wil je alles weten over het algemeen politiereglement? Bekijk de website van politiezone Het Houtsche.

op 29 december 2021
Nieuwsoverzicht
LCP