Mandaatwissel in Gemeenteraad Oostkamp

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Elke Robberechts (grote weergave)
Met ingang van 21 oktober 2021 beëindigt Stefaan Bollaert zijn mandaat als lid van de Gemeenteraad van Oostkamp. Hij wordt opgevolgd door Elke Robberechts.

Sinds het begin van de vorige legislatuur in 2013 is Stefaan Bollaert raadslid van de Gemeenteraad van Oostkamp. Begin oktober liet Stefaan Bollaert aan de voorzitter van de Gemeenteraad weten dat hij ontslag neemt uit de Gemeenteraad. Op basis van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zal hij opgevolgd worden door elke Robberechts. Dit gebeurt vanaf 21 oktober 2021.

De Gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente. Een aantal bevoegdheden zijn voor alle gemeenten dezelfde. Sommige bevoegdheden van de Gemeenteraad kunnen door de Gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen worden overgedragen.

De Gemeenteraad komt minstens 10 keer per jaar samen. Deze bijeenkomsten vinden in principe elke 3de donderdagavond van de maand plaats in OostCampus, met uitzondering van de maanden juli en augustus. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid.

Wie is Elke Robberechts?

Elke is 44 jaar en woont sinds 20 jaar in Oostkamp.

Elke baat samen met haar man Brasserie De Zonnebloem in Moerbrugge uit. Ze hebben 2 kinderen en wonen in Hertsberge.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is ze in de politiek gestapt. Nu, 3 jaar later is ze gemotiveerd om haar rol op te nemen als raadslid.

op 22 oktober 2021
Nieuwsoverzicht
LCP