Oostkamp scoort bovengemiddeld op SDG-monitor

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

17 SDG's (grote weergave)
De Sustainable Development Goals (SDG’s) - of de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen - vormen een internationaal gedeeld doelstellingenkader richting een duurzamere wereld.

Om deze ambities te realiseren, moeten we allemaal samen aan de slag. Om de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen opvolgen, werd een SDG-monitor gelanceerd. Bijna 100 indicatoren werden vertaald naar een score die gemeenten inzicht geeft in hun positie op vlak van armoede, werkgelegenheid, klimaat, etc.

Uit de monitor blijkt dat Oostkamp voor alle SDG’s boven het Vlaamse gemiddelde scoort. De inspanningen die de gemeente al leverde over de verschillende thema’s en SDG’s heen lonen.

De gemeente Oostkamp onderneemt op vandaag heel wat duurzame acties. Hierbij een aantal voorbeelden:

 • Aanplant van een geboorte- en coronabos in de Koebroekdreef
 • De gemeente zet in op natuurlijke bloemenweides en -perken
 • Financiële/logistieke ondersteuning en coaching van burgerinitiatieven, waaronder:
  • Leve(n)de gevels Oostkamp: uitbreken van stoeptegels en aanleg van geveltuinen
  • Pluk-O: aanleg van cirkels met (pluk)fruit door en voor de bewoners
  • Kruimelcafé: met voedseloverschotten wordt wekelijks een heerlijk avondmaal bereid die ook een sociale en verbindende functie heeft
  • Proper Oostkamp: communiceert over afval verminderen en zet zich dagelijks in tegen zwerfvuil
 • Via de energiecoach van de Woonwinkel investeert de gemeente in het renoveren van wooneenheden
 • De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst met Energiehuis WVI
 • De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst met de burgercoöperatie CoopStroom waarbij zonnepanelen gelegd werden op de gemeentelijke daken van OostCampus en De Wara.
 • De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst met de burgercoöperatie CoopStroom voor het delen van elektrische wagens met inwoners, aandeelhouders en personeelsleden van de gemeente.
 • De gemeente is een plan aan het uitwerken voor de verdere uitrol van laadpalen op openbaar domein
 • De gemeente investeert in vrij liggende fietspaden in de Loppemsestraat, Sijslostraat, Hersbergsestraat en Proosdijstraat.
 • Er is een subsidie voor inwoners die extra inspanningen doen om een regenwaterput te plaatsen, voor wie onthardt, voor wie infiltratievoorzieningen plaatst
 • De gemeente zet zelf ook in op ontharding door overbodige voetpaden en/of wegenis weg te nemen waar mogelijk en door bij nieuwe projecten ook extra aandacht te hebben voor maximale infiltratie en minimale verharding.
 • De gemeente investeert in een duurzaam patrimonium

De gemeente blijft zich verder inzetten om met gerichte projecten, samenwerkingen en duurzame acties Oostkamp toekomstbestendig te maken.

Jan de Keyser: “Een duurzame toekomst is een toekomst waar het goed is voor ons en de volgende generaties. Er is nog veel werk aan de winkel, een aanpassing van ons dagelijks leven gaat nu eenmaal niet zo snel. Maar elke inspanning is waardevol. Als gemeente hebben we ervoor gekozen om duurzaamheid een centrale plaats te geven in onze algemene beslissingen en in te zetten op een aantal specifieke projecten. Zo gaan we bijvoorbeeld aan de slag met het nieuwe masterplan dat er ligt voor het centrum van Oostkamp met een groen-blauw duurzaam uitgangspunt. Daarmee willen we het centrum klimaatrobuust maken en tegelijk aangenaam om te leven, te vertoeven en te winkelen. Want deze aspecten moeten hand in hand gaan, willen we een echte veranderende cultuur teweegbrengen.”

op 18 oktober 2021
Nieuwsoverzicht
LCP