Er groeit iets in 8020...

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Campagnebeeld (grote weergave)
Samen wieden we voor eigen deur op zaterdag 28/8. In 15 minuutjes kun je al veel verschil maken! Jij doet toch ook mee?

Deze zomer hadden we in Oostkamp erg groeizaam weer. Geen grote droogte zoals vorige jaren en geen overstromingen zoals in sommige andere delen van het land. Daar zijn we op zich erg dankbaar voor. Maar dat zorgde ook voor een grote groei van alle groen en onkruid. En dat hebben we geweten!

Groenonderhoud zonder sproeistoffen

Sproeistoffen zijn al jaren uit den boze. De nieuwe technologieën om op een duurzame manier aan groenonderhoud te doen, staan evenwel nog niet helemaal op punt. Daarnaast zijn we al jaren bezig met de omschakeling naar een andere groenaanplant, die onderhoudsarmer is. Maar die oefening is nog lang niet rond. Er is bijgevolg veel manueel werk. Planten en struiken groeien weelderig, maar ook het onkruid is enthousiast. Onze groendienst is deze zomer dan ook erg in de weer om het openbaar groen zo goed mogelijk ‘binnen de perken’ te houden. Dat lukt gezien het groeizame weer niet altijd even goed. Het is soms dweilen met de kraan open. Prioriteit ging naar extra maai- en snoeibeurten om de zichtbaarheid en dus veiligheid voor het verkeer zo goed mogelijk te houden. Daardoor was ook minder tijd beschikbaar voor het reguliere onderhoud. Maar intussen neemt de groeispurt af en kan de groendienst de achterstand binnen inhalen. Naast de eigen groendienst, doet de gemeente ook beroep op externe partners en de sociale diensteneconomie.

Trottoirs en straatkanten: taak van de bewoners

Wist je dat je – volgens het algemeen politiereglement – ook zelf een steentje moet bijdragen? Net zoals je in de winter je stoep sneeuw- en ijsvrij moet houden, moeten eigenaars en bewoners ook de stoep en greppel aan hun woning onkruidvrij houden.

Dat hoeft niet lang te duren. In een kwartiertje kan je al een groot verschil maken.

Maar we merken dat niet iedereen dit weet. Daardoor zien we op veel plaatsen onkruid langs de stoeprand. En door het groeizame weer zorgt dit voor een slordige aanblik.

De gemeente vraagt al langer aandacht voor deze taak en in situaties waar het echt een probleem is, worden eigenaars ook persoonlijk aangesproken.

Actiedag: 28 augustus – 15 minuutjes wieden voor eigen deur

Vandaar dat we aan het eind van deze groene zomer een grote actie op touw zetten: op zaterdag 28 augustus roepen we iedereen op om onkruid voor de eigen woning / eigendom te wieden. Als we dit met z’n allen doen, zullen de straten weer netjes zijn tegen de start van het schooljaar. En in een kwartiertje kun je al een groot verschil maken.

Per straat kun je hiervoor eenmalig een gratis groenafvalzak ophalen aan het Onthaal in OostCampus. Roep dus je buren op om mee te doen en zorg samen voor een propere straat. Want samen kunnen we veel! 

Hier zijn nog een aantal tips om nadien de groei van onkruid te verminderen:

  • Borstel regelmatig het stof en ander vuil weg van op het voetpad of in de greppel. Op die manier voorkom je een voedingsbodem voor onkruid.
    Let op met de hogedrukspuit: die zorgt dat de voegen weggespoten worden, waardoor er meer onkruid kan groeien.
  • Verwijder onkruid in een jong stadium, dan is het nog gemakkelijk te verwijderen.
  • Warm water waarin je aardappelen, groenten of pasta hebt gekookt hoef je niet zomaar weg te gieten. Dit hete water is ideaal om onkruid te verdelgen.

Meer tips vind je op www.zonderisgezonder.be.

op 20 augustus 2021
Nieuwsoverzicht
LCP