De weg vinden naar OCMW en extra begeleiding

Info (grote weergave)
Ook zelfstandigen kunnen rekenen op steun van het OCMW.

Mensen met een zelfstandig beroep vinden moeilijk de weg naar het OCMW. Meestal omdat ze gewoon niet weten dat ook zij recht hebben op sociale steun en hulp zoals werkloosheidsvergoeding of schuldbemiddeling. 

Zelfstandigen bouwen tijdens hun loopbaan ook sociale rechten op en kunnen die in moeilijke tijden laten gelden. 

De brochure ‘POD Maatschappelijke Integratie’ geeft aan zelfstandigen enkele basisprincipes mee over wat de sociale steun betreft waarop zij eventueel recht hebben. De inhoud van de brochure is het resultaat van overleg met OCMW-medewerkers en met verenigingen die zelfstandigen in nood begeleiden op het terrein. 

op 01 juli 2021
Nieuwsoverzicht
LCP