Kosten gebruik sportinfrastructuur van verenigingen die moeten uitwijken door vaccinatiecentrum in De Valkaart worden door gemeente gedragen

noun_Sports_1843319 (1).png (grote weergave)

Door de organisatie van het vaccinatiecentrum in sport- en cultuurcentrum De Valkaart is de sportinfrastructuur in de sporthallen en matsportenzaal tot einde van de vaccinatieperiode niet beschikbaar voor sportclubs en verenigingen. In overleg met die verenigingen werd naar een oplossing gezocht. Aangezien hierbij nogal wat overlast is voor de verenigingen, heeft de Gemeenteraad beslist om de gebruiksvergoeding voor deze periode op zich te nemen.

De Eerstelijnszone WE40 heeft in overleg met de deelnemende gemeenten beslist om een vaccinatiecentrum voor Oostkamp en Beernem in het sport– en cultuurcomplex De Valkaart in te richten. Concreet komt het erop neer dat de drie sporthallen, de matsportenzaal, de kleedkamers en het aanpalende toiletgedeelte gedurende de periode van 25 januari 2021 tot 31 oktober 2021 niet kunnen gebruikt worden door de verenigingen die hier hun trainingen, kampen of sportlessen voorzien. Deze periode kan eventueel nog uitgebreid worden indien dit nodig is in het kader van de vaccinatiecampagne.

Er werd en wordt in overleg met die verenigingen een oplossing gezocht op andere locaties, o.a. Ridefort, sportlokalen in Oostkampse en Brugse scholen en/of publieke sportzalen, en voor zover mogelijk in het sportcomplex van de gemeente Beernem. Aangezien deze situatie resulteert in nogal wat hinder en bijkomende (verplaatsings-)kosten voor die verenigingen werd beslist door de Gemeenteraad om de gebruiksvergoeding van de vastgelegde uren in De Valkaart van deze verenigingen voor deze periode als gemeente ten laste te nemen.

Deze beslissing kadert in de filosofie van het meerjarenplan 2020-2025 om flexibel in te spelen op uitzonderlijke omstandigheden en daar ook budgettair de consequenties van te dragen.

Dit houdt concreet in dat voor het gebruik van Ridefort de gemeente via het derdebetalerssysteem de facturen van Farys ten laste neemt. De Oostkampse en Brugse scholen en de gemeente Beernem die sportinfrastructuur ter beschikking stellen mogen de gebruiksvergoeding voor de gebruikte uren rechtstreeks aan de gemeente Oostkamp factureren.

Jan de Keyser: “In bijzondere tijden is het belangrijk om flexibel te kunnen zijn. De keuze voor sport- en cultuurcentrum De Valkaart als vaccinatiecentrum was op veel vlakken de meest voor de hand liggende keuze, maar we zijn ons zeker bewust van de impact die dit heeft op de verenigingen die hier actief zijn. Daarom zijn we als gemeente actief op zoek gegaan naar alternatieve oplossingen voor die clubs en verenigingen. Een aantal oplossingen waren al meteen nodig voor sportkampen en sportclubs die trainen met kinderen jonger dan 13 jaar, maar op termijn ook voor andere verenigingen wanneer zij hun normale activiteiten terug mogen opstarten. We willen daar als gemeente zowel praktisch als financieel ondersteuning bij bieden.”

op 26 februari 2021
Nieuwsoverzicht
LCP