Vaccinatiecentra De Valkaart en Groene Meersen klaar om te starten!

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Half januari werd duidelijk dat in de Eerstelijnszone WE40 2 vaccinatiecentra zouden komen: De Groene Meerssen voor Jabbeke en Zedelgem en De Valkaart Beernem en Oostkamp. Intussen zijn beide vaccinatiecentra klaar om in gebruik genomen te worden op 23/2 met de vaccinatie van de zorgverleners.

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de inrichting en organisatie van beide vaccinatiecentra. Dankzij een goede samenwerking tussen de gemeenten onderling, en de grote bereidheid van medewerkers en partners, werden op een goeie twee weken twee vaccinatiecentra klaargestoomd: er werden loketten en vaccinatiehokjes gebouwd, werkruimtes ingericht voor de apotheek en arts, de IT-infrastructuur werd op punt gezet, de signalisatie werd voorzien. En daarnaast werd ook de personeelsplanning op punt gezet. Het was een proces van voortdurend bijschakelen naarmate nieuwe informatie beschikbaar was van de hogere overheid. Alles staat inmiddels klaar om te starten, van zodra de vaccins aankomen. Dit is voorzien vanaf maart voor de 65-plussers en risicopatiënten. Vooraf zullen ook de zorgverleners in de vaccinatiecentra gevaccineerd worden. We starten hiermee op dinsdag 23 februari. Dit is meteen ook een laatste goede oefening voor een vlot verloop. 

In de eerstelijnszone WE40 (Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp en Beernem) wordt voor de eerste fase – de vaccinatie van 65-plussers en de risicopatiënten – gekozen om tijdens weekdagen overdag te vaccineren. Dat is niet alleen handiger voor de werking, maar ook comfortabeler voor de bezoekers. Zeker in de wintermaanden. Als er nood is aan uitbreiding omdat er meer vaccins geleverd zijn, dan is dat vlot mogelijk. Er kunnen meer vaccinatielijnen opgezet worden en/of ruimere uren voorzien worden.

Naast het vaccinatiecentrum werd ook een callcenter op touw gezet. Hier kunnen inwoners terecht om hun afspraak vast te leggen, nadat ze hun uitnodiging ontvangen hebben. Het nummer wordt gecommuniceerd van zodra de werking operationeel is.

De inwoners van de vier gemeenten krijgen binnenkort een informatiekrantje met alle noodzakelijke informatie waarover de burger moet beschikken voor hij of zij zich naar het vaccinatiecentrum begeeft. De gemeenten voeren ook een sensibiliseringscampagne om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij hun inwoners na te streven.

op 15 februari 2021
Nieuwsoverzicht
LCP