Update spoorwerken | Werftransport langs o.m. Rivierstraat, Patersonstraat en Gevaartsestraat

Route werftransport (grote weergave)
Bericht van Infrabel: vanaf 11 januari wordt materiaal geleverd aan de kant van de Gevaartsestraat/Bareelstraat, t.h.v. de nieuwe fietstunnel. Dit brengt werftransport met zich mee.
  • De levering van het materiaal naar de werf start op maandag 11 januari en zal normaalgezien 1 week duren.
  • De levering gebeurt via de E40 Oostkamp - Gruuthuselaan - Stationsstraat - Moerbrugsestraat - Rivierstraat - Patersonstraat - Gevaartsestraat. Zie ook op afbeelding.
  • De route doorkruist een bebouwde zone en een schoolomgeving. Het Charter Werftransport is dus van toepassing. Dat wil ondermeer zeggen dat er geen materiaalaanvoer mag gebeuren tijdens de begin- en einduren van de school. Daarnaast is uitdrukkelijk aan de chauffeurs gevraagd extra voorzichtig te rijden. 
  • Fietsers  gebruiken in die periode het beste de voetgangerstunnel ter hoogte van het nieuwe Stationsplein, met de fiets aan de hand (er is fietsverbod in de voetgangerstunnel). 
  • De politie zal er extra toezicht houden. 

Heb je vragen over deze werken?

Infrabel helpt je graag verder:

op 06 januari 2021
Nieuwsoverzicht
LCP