Lokaal bestuur Oostkamp ontvangt 375.000 euro aan Vlaamse subsidies voor noodwoningen

noun_Information_2447145 (2) (grote weergave)

Gemeente en OCMW Oostkamp hebben in het beleidsplan 2020-2025 de ambitie uitgesproken om een voldoende ruim aanbod aan noodwoningen te voorzien om mensen te kunnen helpen in crisissituaties. Er zijn 2 concrete projecten die passen in de projectoproep voor subsidies noodwoningen van de Vlaamse overheid die eerder dit jaar gelanceerd werd. Er werd dan ook voor die projecten een subsidieaanvraag ingediend. Recent is de bevestiging gekomen dat het lokaal bestuur Oostkamp kan rekenen op 375.000 euro subsidie.

In Oostkamp zien we de behoefte aan noodwoningen stijgen. Qua doelgroep gaat het vooral over alleenstaanden en éénoudergezinnen. Een plotse dakloosheid door relationele problemen of door uithuiszetting is vaak de oorzaak. Momenteel beschikt OCMW Oostkamp over 5 nood- of doorgangswoningen. Die kunnen ingezet worden om tijdelijk onderdak te bieden tot een meer permanente oplossing gevonden wordt. De bestaande noodwoningen zijn permanent in gebruik. Om aan de stijgende behoefte tegemoet te komen, zijn er een aantal extra woningen tijdelijk in gebruik genomen als doorgangswoningen. Daarvoor wordt vooral samengewerkt met de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo. Die oplossing is echter slechts tijdelijk. Er wordt dan ook gewerkt aan een aantal projecten op lange termijn.

  1. Enerzijds is er het voornemen om een recent aangekocht handelspand in de Stationsstraat om te vormen tot (onder andere) vijf noodwoningen in de vorm van studio’s / appartementen;
  2. Anderzijds is er het voornemen om een woning in de Sint-Elooisstraat te renoveren en in te zetten als noodwoning.

Eerder dit jaar werd een projectoproep gelanceerd door de Vlaamse overheid, waarbij subsidies aangevraagd konden worden voor het bouwen, kopen en renoveren van noodwoningen. De subsidie bedraagt tot 50 % van de kosten. Het was dan ook een logische stap om subsidies aan te vragen voor de geplande projecten. Recent werd bevestigd dat het lokaal bestuur Oostkamp voor beide projecten in aanmerking komt voor de subsidie.

Voor de inrichting van de noodwoningen in de Stationsstraat komt de subsidie neer op 230.000 euro. Voor de renovatie van de woning in de Sint-Elooisstraat mag het bestuur rekenen op 145.000 euro subsidie.   

Dankzij deze subsidies is er meer budgettaire ruimte om de sociale projecten op een kwaliteitsvolle en hedendaagse manier in te vullen.

op 24 december 2020
Nieuwsoverzicht
LCP