Oostkamp kiest voor een verdere samenwerking met afvalintercommunale IVBO

Logo IVBO (grote weergave)

De gemeente is samen met 8 andere steden en gemeentes voor de inzameling en verwerking van afval op haar grondgebied aangesloten bij IVBO, voluit het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland. Het samenwerkingsverband eindigt op 5 november 2021. Uiterlijk tegen die tijd moeten de vennoten-gemeentebesturen beslissen over een mogelijke verlenging. Aangezien nu de jaarrekeningen van IVBO worden opgesteld met het oog op continuïteit van de dienstverlening, vraagt IVBO de 9 steden/gemeenten-vennoten om nu reeds een princiepsbeslissing te nemen rond de verdere samenwerking. Daarnaast stelde IVBO recent haar toekomstig afvalbeleidsplan voor. De Gemeenteraad beslist om hierop in te gaan en P+MD apart in te zamelen vanaf april 2021 en GF (groenten en fruit) vanaf 1 januari 2022. Deze beslissing, het beleidsplan van IVBO en de bepaling van de tarieven van de (nieuwe) afvalzakken werden voorgelegd aan de Gemeenteraad op 17 december.

Verlenging van de samenwerking met intercommunale IVBO

Aangezien de huidige samenwerking loopt tot 5 november 2021 en IVBO de continuïteit wil garanderen, wordt nu aan de 9 aangesloten steden en gemeenten binnen de intercommunale gevraagd om een princiepsakkoord te geven voor samenwerking.

IVBO zal naast de afvalverbranding in de toekomst ook evolueren naar een nieuw (maatschappelijk) doel met een nauwere samenwerking met haar partners. Een paar van die doelstellingen zijn:

  • Competitief afval ophalen en verwerken
  • CO2-aanpak bestendigen
  • Nieuw warmtenet: investeren in duurzame energie
  • Op expliciete vraag van Oostkamp: de verbrandingsoven in een toekomstgericht regioverhaal tegen het licht houden.

Stappen zetten om de wettelijke doelstelling rond restafval te halen

Daarnaast is het ook belangrijk dat we de Vlaamse verplichte doelstellingen rond hoeveelheid restafval per inwoner halen. Er wordt bij het bepalen van die doelstelling rekening gehouden met aantal inwoners, toerisme, verstedelijking…. Voor Oostkamp is de doelstelling 152 kg restafval per jaar per inwoner. Momenteel produceren wij 167 kg restafval per jaar per inwoner, waarmee we op dit moment de beste resultaten per inwoner halen van alle steden en gemeenten binnen de intercommunale.

Om de doelstelling te kunnen halen tegen 2022 legt IVBO volgende plannen op tafel:

Invoering van P+MD (april 2021) waarbij meer plastics gesorteerd kunnen worden en uit de hoeveelheid restafval verdwijnen. In andere regio’s was deze omslag goed voor gemiddeld 6 kg minder afval in de restafvalzak.

Invoering van de afzonderlijke ophaling voor GF-afval (Groenten- en Fruitafval), voorzien voor januari 2022. Hierdoor verdween in andere regio’s zo’n 30 kg per jaar per inwoner uit de restafvalzak.

Bedoeling zou zijn dat alle steden en gemeenten binnen de intercommunale deelnemen. OVAM zal de gemeenten hierop controleren en indien nodig sanctioneren. Er zal daarom beslist moeten worden over nieuwe tarieven en een nieuwe werkwijze voor afvalverwerking die voor alle IVBO-gemeenten gelijk gehanteerd worden.

  • De kost voor een grote restafvalzak zou 1,70 euro blijven. Door het gebruik van de nieuwe P+MD-zak zal de inhoud van de bruine zak veranderen. Die zal meer afval gaan bevatten dat zwaarder weegt dan de huidige inhoud (plastic bijvoorbeeld weegt niet veel, maar vult wel de zak). Om te beletten dat de bruine zakken te zwaar worden, zou het volume van de bruine zak naar 60 liter gebracht worden.
  • De kost voor een P+MD zak verlaagt van 0,25 euro naar 0,15 euro per zak.
  • De GF-zak van 40 liter zou 0,40 euro kosten, en wordt mee opgehaald met het restafval.
  • De papieren tuinafvalzak blijft 1 euro kosten en ook de tweewekelijkse ophaling blijft.

Samenwerken rond beheer recyclageparken

Een andere mogelijkheid is de overname van het beheer van de recyclageparken door IVBO. Er zijn potentieel heel wat schaalvoordelen. In 2021 zal in detail onderzocht worden wat zo’n overname concreet kan inhouden.

op 18 december 2020
Nieuwsoverzicht
LCP