Van Noord-Zuid naar Lokaal Mondiaal

Lokaal naar mondiaal (grote weergave)

De wereld rondom ons evolueert en verandert razendsnel. De opsplitsing tussen Noord en Zuid is alsmaar minder relevant. Mondiale uitdagingen én opportuniteiten stoppen niet aan de landsgrenzen. In Oostkamp willen we die omschakeling ook zichtbaar maken. We veranderen niet zomaar de naam van Noord-Zuidbeleid naar Mondiaal, we leggen ook nieuwe, relevante accenten in het beleid. Er zijn 4 grote pijlers:

Interculturaliteit / integratie

Hier focussen we op 2 sporen:

  1. De verwelkoming en integratie van nieuwkomers, onder andere via buddywerking
  2. Wereldburgerschap aanmoedigen bij Oostkampenaren

Stedenband

Oostkamp gaat een stedenband aan met een regio uit het Zuiden. Dit is een logische vervolgstap op onze verbroedering met Bad Nauheim, Bad Langenzalsa en Chaumont. We werken met onze partner in het Zuiden rond het thema sociaal weefsel. Het gaat dan bijvoorbeeld om verenigingsleven, ouderenzorg, onderwijs…

Oostkampse 4de pijlers

De gemeente blijft projecten en vrijwilligerswerk in het Zuiden van Oostkampenaren financieel steunen.

NGO’s en noodhulp

De gemeente voorziet budgetten om financiële steun te verlenen wanneer er zich een natuurramp met menselijk leed voordoet en voor een NGO die zich inzet voor ontwikkelingssamenwerking.

Ook interesse?

Heb je interesse om een schakel te worden van het mondiale beleid in Oostkamp? Als buddy voor nieuwkomers, met een idee rond een stedenband, als 4de pijler organisatie of op een andere manier? Laat het ons weten via mondiaal@oostkamp.be.

Meer informatie over de bestaande toelagen, Oostkampse 4de pijlers en andere mondiale zaken vind je op de pagina's 'In de wereld' op onze website.

op 15 december 2020
Nieuwsoverzicht
LCP