Gids voor de opening van handelszaken - versie 1/12/2020

Deze ‘Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19-
virus tegen te gaan’ beschrijft de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen om de contacten tussen detailhandelaars en zelfstandigen met hun klanten zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

Deze preventiemaatregelen kunnen aangevuld worden op sectoraal en/of ondernemingsniveau, specifiek
met het aannemen van protocollen, om maximaal rekening te houden met de specifieke context zodat de
activiteiten in veilige omstandigheden kunnen worden opgestart. Ook andere passende maatregelen, die een
gelijkwaardige bescherming bieden, kunnen worden genomen.

op 03 december 2020
Nieuwsoverzicht
LCP