100.000 euro extra subsidies voor Oostkamps verenigingsleven

subsidies verenigingen (grote weergave)

Oostkamp telt heel wat verenigingen en sociale initiatieven. Ook zij hebben het dit jaar moeilijk. De gemeente ondersteunt hen waar mogelijk, met advies, praktische en financiële hulp. De Gemeenteraad heeft beslist dit uit te breiden met een extra subsidie. De Oostkampse verenigingen van jeugd, sport, cultuur, en welzijnsschakels krijgen een extra toelage van 50% bovenop de reeds ontvangen toelage 2020. Daarnaast  krijgen de Oostkampse scholen dit jaar een bijkomende toelage van 750 euro per school. De burgerinitiatieven krijgen een extra toelage van 250 euro. En een aantal sociale organisaties van buiten Oostkamp die voor Oostkamp werken ontvangen een extra toelage van 250 euro per organisatie. In totaal komt dit volledige subsidiepakket neer op ongeveer 100.000 euro.

Verenigingen zijn een heel belangrijke sleutel in het sociale leven. Zij zorgen ervoor dat mensen samen komen en een leuke tijd beleven. Zo bouwen mensen een sociaal netwerk uit, waarop ze ook in minder goede tijden kunnen terugvallen. Het is dan ook erg belangrijk dat verenigingen kunnen blijven bestaan en dat ze door de corona-crisis niet de handdoek in de ring gooien. Daarom is ondersteuning en begeleiding van het verenigingsleven een belangrijke pijler voor de gemeente Oostkamp.

Sinds dit jaar geldt een nieuw toelagereglement voor de Oostkampse verenigingen waarbij de verenigingen minimaal 70% van de gemiddelde toelage van de laatste 5 jaar ontvangen met de mogelijkheid tot 40% extra toelage als de vereniging intekent op een aantal beleidsdoelstellingen. Om de verenigingen in deze coronatijd te ondersteunen heeft de Gemeenteraad in juni al beslist om alle verenigingen dit jaar meteen de 100% toelage toe te kennen, zonder dat hiervoor extra acties nodig waren.

De gemeente heeft daarnaast ook middelen ingezet voor de realisatie van het relanceplan van het sociale -, het vrijetijds - en het economische leven op de gemeente. Deze zomer ondersteunde de gemeente heel wat verenigingen om toch initiatieven op touw te zetten voor hun leden of het grote publiek, corona-proof uiteraard. Dit gebeurde o.m. door extra promotie van hun activiteiten, logistieke steun, financiële ondersteuning, tussenkomsten als een zaal extra gehuurd moest worden omwille van volume-beperkingen, …

De tweede lockdownperiode heeft de druk op het verenigingsleven nog verder verhoogd aangezien dit traditioneel de tijd van het jaar is waarin zij activiteiten organiseren om de kas te spijzen. Deze kunnen nu veelal niet doorgaan. Daarom beslist de Gemeenteraad om de verenigingen en organisaties die op sociaal vlak actief zijn in Oostkamp extra financieel te ondersteunen.

  • De Oostkampse verenigingen van jeugd, sport, cultuur, en welzijnsschakels  krijgen een extra toelage van 50% bovenop de reeds ontvangen toelage 2020. Voor de jeugdverenigingen wordt de toelage voor kampvervoer hiervan afgetrokken.
  • De Oostkampse scholen krijgen dit jaar een bijkomende toelage van 750 euro per school.
  • Een aantal sociale organisaties van buiten Oostkamp maar die voor Oostkamp werken ontvangen een extra toelage van 250 euro per organisatie. Het betreft de volgende organisaties: Sint-Vincentiusvereniging Steenbrugge, Spermalie-werking Oostkamp, Nowedo vzw, Kind en Preventie Oostkamp, Heidehuis vzw, Tele-Onthaal West-Vlaanderen vzw, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen vzw, Gandalf vzw en CAW Noord-West-Vlaanderen.
  • De burgerinitiatieven krijgen een extra toelage van 250 euro per initiatief. Het gaat om de initiatieven Kruimelcafé, De levende gevels, Groene Energie en Proper Oostkamp.

In totaal komt dit bedrag neer op ongeveer 100.000 euro extra subsidie.

Jan de Keyser, burgemeester: “Naast de volksgezondheid en het economisch welzijn, is de sociale gezondheid de derde belangrijke pijler waar we zorg moeten aan besteden in deze corona-crisis. Verenigingen, sociale organisaties, scholen en burgerinitiatieven spelen hierin een belangrijke rol. Niet alleen zorgen ze voor ontmoeting en plezier of trekken ze aan de kar voor maatschappelijke thema’s, ze creëren ook een warm sociaal netwerk. We mogen dankbaar zijn zo’n breed sociaal leven te kennen in onze gemeente. We willen hen dan ook optimaal ondersteunen. Naast logistieke steun en algemene begeleiding, kunnen ze ook op de gemeente rekenen voor financiële steun. We hopen dat deze bijkomende financiële injectie ervoor zal zorgen dat ze ook in de toekomst een mooie werking kunnen blijven behouden en dat ze misschien zelfs inzetten op extra alternatieve manieren om hun werking ook tijdens de lockdown verder te zetten.”

Studie Koning Boudewijnstichting

De nieuwe Barometer van de Verenigingen 2020, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting, geeft een overzicht van de financiële gezondheid van het verenigingsleven en trekt een vergelijking met de vorige edities. In de afgelopen twaalf maanden zag 49% van de verenigingen hun financiële situatie achteruitgaan; in 2018 was dat 19%. Subsidies blijven een stabiele en belangrijke bron van inkomsten voor de sector. Andere inkomsten, waaronder giften van particulieren en steun van private stichtingen, gingen wel achteruit. Ondanks deze moeilijkheden geven verenigingen blijk van creativiteit en flexibiliteit in hun omgang met de gevolgen van de COVID-19-crisis.

Bron: Koning Boudewijnstichting

op 20 november 2020
Nieuwsoverzicht
LCP