Van kerkhof naar begraafpark

Begraafparken (grote weergave)
Een kerkhof was in het verleden afgesloten en troosteloos, alsof verdriet werd weggestopt en zo onzichtbaar gemaakt werd. Nu is dat sterk veranderd door de evolutie naar begraafparken.

Iemand begraven is een wezenlijk onderdeel van het leven en we willen dit bewust niet wegstoppen. Door
begraafparken een groen en open karakter te geven, is het niet enkel een omgeving voor mensen die hun
nabestaanden willen bezoeken. Ook wie rust zoekt, kan hier terecht.
Initiatieven zoals Reveil waarbij muziek gemaakt wordt op het begraafpark, zijn daar een mooi voorbeeld van.
De manier waarop begraafparken aangelegd en aangepast worden, is helemaal anders dan vroeger. Dat is in Oostkamp zeker te merken. Het zijn groene en serene omgevingen geworden, waar nabestaanden rust kunnen vinden. Ze zijn niet meer weggestopt en onzichtbaar in de buurt waar ze liggen.
Stap voor stap worden de bestaande begraafplaatsen omgevormd tot begraafparken:

  • De graven worden niet meer overal omringd door verharding.
  • Poorten worden weggehaald, hagen worden open en lager gemaakt.
  • Er wordt meer groen voorzien, zoals bomen.
  • Er wordt werk gemaakt van zit- en rustplekken in een groene omgeving.
  • Hoofdpaden worden heraangelegd zodat ze goed toegankelijk zijn.
  • Waar geen paden meer noodzakelijk zijn, worden ze verwijderd.

Door stukken grond in te zaaien met gras wordt het water vastgehouden en krijgt de omgeving een groener
karakter.
Het open en toegankelijk maken van de begraafparken houdt ook in dat we fiets- en wandeldoorsteken
voorzien die door de parken lopen, zoals in Ruddervoorde recent werd uitgevoerd. Zo vergroot het contact
met de omgeving en vormt het pad een veilige route voor de buurtbewoners. Dit vraagt uiteraard om respect van iedereen die door het begraafpark wandelt of fietst.
In Oostkamp zijn er 5 begraafparken, verspreid over het grondgebied van de gemeente:
• In Baliebrugge in de Vrijgeweidestraat
• In Hertsberge in de Lodistraat
• In Oostkamp in de Albrecht Rodenbachstraat (De Warande)
• In Ruddervoorde aan het Sint-Elooisplein
• In Waardamme in de Beekstraat

op 30 oktober 2020
Nieuwsoverzicht
LCP