Kermis Oostkamp - lightformule: kleinschalige en veilige gezelligheid

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Icoon kermis (grote weergave)

Het eerste weekend van augustus is het Oostkamp kermis. Dit jaar was er al een aparte aanpak voorzien in het kader van het herstelplan. Maar de recente heropflakkering van het corona-virus zorgt ervoor dat we deze aanpak verder moeten bijsturen. Als gemeente geloven we dat kleinschalige en veilig georganiseerde activiteiten belangrijk zijn voor het mentale welzijn van onze inwoners. Er werd daarom gekeken om de kermis niet af te gelasten, maar een light-programma en aanpak te voorzien waar veiligheid centraal staat. Dezelfde filosofie hopen we de hele zomer te kunnen doortrekken, maar uiteraard worden de nationale en lokale ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en wordt bijgestuurd waar nodig.

Wat betreft de light kermis:

 • Spreiding van het publiek is daarbij het meest belangrijke: de kermiskramen zelf zijn verspreid over 2 locaties. Ook kleine optredens en sfeerbrengers zijn verspreid over het centrum i.p.v. alles te centraliseren op 1 plek.
 • Bij de kermiszone zelf staan ontsmettingszuilen (bij binnen- en buitengaan). Het aantal bezoekers is beperkt en wordt gecontroleerd.
 • Er geldt voor de bezoekers een circulatieplan met eenrichtingsverkeer doorheen het centrum, aangeduid met nadars en linten.
 • In de hele zone geldt voor beide dagen een mondmaskerverplichting, die gaat in zaterdag vanaf 14 uur en loopt tot zondagavond 22 uur.
 • De organisatoren en de gemeente zorgen samen voor een veilige aanpak ter plaatse, volledig corona-proof.
 • Een deel van de straatanimatie werd afgelast.
 • Er is geen echte braderie.

Programma light kermis

Wat betreft andere activiteiten / evenementen zetten we hier de Oostkampe en federale richtlijnen nog eens op een rijtje:

 • Het maximum aantal deelnemers bij een buitenevenement was door de gemeente al op 200 gezet, de federale overheid heeft nu dezelfde beslissing genomen. Uiteraard wordt het aantal ook beperkt door de ruimte zelf.
 • Elke organisator moet zijn activiteiten corona-proof inrichten volgens de maatregelen van het moment. Dat betekent ook voorbereid zijn op aanpassingen of annulering. Hetzelfde geldt voor de deelnemers.
 • Voor de 100% gemeentelijke activiteiten heeft de gemeente beslist dat er geen bar uitgebaat wordt of drankje aangeboden. Voor de andere activiteiten dringt de gemeente sterk aan dit voorbeeld te volgen en dit aan de horeca over te laten.
 • Waren al voorzien: vraag aan alle organisatoren om te werken met inschrijvingen en/of registratie ter plaatse. Zo maken we – indien nodig – ook de contactopsporing makkelijker en zijn we sneller bij de indijking van verspreiding van het virus. De organisatoren kunnen hiervoor rekenen op ondersteuning van de gemeente: gemeentelijke online inschrijvingen en/of registratiedocumenten.
 • Mondmaskers zijn verplicht tijdens het hele evenement. Uiteraard blijft het behouden van sociale afstand (1.5 m) eveneens cruciaal!

Jan de Keyser, burgemeester:

Met de recente heropflakkering van het corona-virus moeten we ook in Oostkamp schakelen en ons voorbereiden. Het is balanceren tussen 3 pijlers: volksgezondheid (strijden tegen het corona-virus), mentaal welzijn (waar sociale contacten en activiteiten erg belangrijk bij zijn) en economische gezondheid (sommige zaken overleven een tweede lockdown misschien niet). We willen ten allen tijde vermijden in een algemene – al dan niet lokale – lockdown te moeten gaan. Dus moeten we balanceren en keuzes maken, die we telkens moeten bijsturen volgens de omstandigheden. Voorlopig maken we in Oostkamp de keuze om niet meteen alles te annuleren. We rekenen dat we met gezond verstand en een goede organisatie toch de zomer in eigen streek wat kleur kunnen geven. Blijkt dit toch niet het geval, of zitten we met een grote lokale opflakkering, zullen uiteraard extra maatregelen volgen. De politie is ingelicht en zal mee toezien op het juist naleven van de maatregelen. En uiteraard is iedereen vrij om al dan niet deel te nemen. Maar ik blijf oproepen: hou je aan de 6 gouden regels en draag je mondmasker van zodra het drukker wordt! DANK, uit naam van elke inwoner

OPROEP: hou je aan de maatregelen en de 6 gouden regels:

 • Was regelmatig je handen.
 • Laat max. 5 personen toe in je eigen bubbel en dit voor de hele komende maand.
 • Hou 1.5 m afstand bij mensen van buiten je bubbel.
 • Doe activiteiten zoveel mogelijk in open lucht.
 • Neem extra voorzorgen bij risicopatiënten (mondmasker, afstand, digitaal contact…).
 • Draag een mondmasker waar het moet en op drukke plaatsen.
op 29 juli 2020
Nieuwsoverzicht
LCP