Vernieuwde toekenning Noord-Zuidtoelagen

Creating power - Jos Deforche (grote weergave)
Het systeem voor aanvragen van toelagen in het kader van Noord-Zuid projecten verloopt sinds begin dit jaar anders. Zowel voor vrijwilligerswerk als voor toelagen voor projecten is er een nieuwe aanvraagprocedure.
  • Toelage vrijwilligerswerk in het Zuiden: voor vrijwilligers die actief meehelpen aan ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden. Je kan een toelage van 150 euro vragen voor het project waarvoor je vrijwilligerswerk doet. De vroegere tussenkomst van 100 euro voor de reiskosten wordt door deze toelage vervangen.
  • Toelage voor projecten in het Zuiden: voor iedereen die actief betrokken is bij een Vlaamse organisatie die een project in het Zuiden ondersteunt. Per project dat aan de voorwaarden voldoet, is er 2.500 euro per jaar voorzien.
    • Erkende projecten moeten een vereenvoudigd aanvraagformulier invullen
    • Nieuwe projecten vullen een uitgebreide aanvraag in die wordt besproken in de Mondiale Raad

Er is geen deadline. Aanvragen kunnen gedurende het ganse jaar ingediend worden.

De reglementen en aanvraagformulieren kan je online terugvinden en invullen.

op 14 juli 2020
Nieuwsoverzicht
LCP