Stand van zaken wegenwerken Legendaledreef

Het was de bedoeling om de herinrichtingswerken in de Legendaledreef afgerond te hebben tegen het zomerbouwverlof, met uitzondering van het inzaaien van het gras en het aanplanten van het groen. De coronacrisis heeft roet in het eten gegooid. De werf lag een paar weken stil en na de heropstart kon er door de te volgen afstandsregels minder snel gewerkt worden. Daarnaast verliep de levering van materialen niet zoals voorzien. De fabriek waar de materialen gemaakt worden, was een paar weken gesloten en van zodra alle aannemers terug aan de slag gingen, was de vraag naar bouwmaterialen zo groot dat er lange wachttijden ontstonden.

Planning van de werken na het bouwverlof:

  • Aanleg opritten vanaf Legendaledreef 42 tot Hertendreef.
  • Aanleg opritten kant oneven huisnummers.
  • Aanleg asverschuivingen.
  • Vernieuwen greppels en voetpad van Kortrijksestraat tot Legendaledreef 2, inclusief vernieuwen oprit Legendaledreef 2. 

Laatste week augustus:

  • Aanbrengen nieuwe toplaag in asfalt (mits goed weer). 

September/oktober

Gras inzaaien en hagen aanplanten ter hoogte van de wegversmallingen.

Contactgegevens

op 13 juli 2020
Nieuwsoverzicht
LCP