Kampveld- en Papenvijversstraat | overzicht van de nog uit te voeren werken

De wegenwerken in de omgeving van het Kampveld lopen op hun einde. Ook de aanleg van de nieuwe dijk, om overstromingen te voorkomen, schieten goed op.

Nog uit te voeren wegenwerken en waterbeheersingswerken:

 • Papenvijversstraat tussen Breeweg en Nijverheidsstraat: aanleg van de rijweg in beton - tweede helft juni 
 • Kampveldstraat: aanleg wachtzone voor vrachtwagens t.o.v. suikers Lebbe - tweede helft juni
 • Aanbrengen van de wegmarkeringen en definitieve signalisatie. Streefdatum: net voor bouwverlof. 
 • Kampveldstraat: pompen aansluiten op het nieuwe elektriciteitsnet en verwijderen van oude luchtnet - door Fluvius - na bouwverlof
 • Intussen is de Vlaamse Milieumaatschappij volop bezig met de aanleg van een nieuwe dijk

Resultaat van de werken

 • Het huishoudelijk afvalwater van de woningen in Papenvijversstraat wordt eerst gezuiverd vooraleer het in de plaatselijke waterlopen terechtkomt. 
 • Comfortabel fietspad in de Kampveldstraat en veilige fietsoversteek richting Waardamme
 • Veiliger maken van het kruispunt Papenvijversstraat/Breeweg. 
 • Voorkomen van wateroverlast in het bedrijventerrein Kampveld en omgeving door:
  - verhogen van de Kampveldstraat,
  - aanleg nieuwe bypasses onder de Kampveldstraat,
  - aanleg nieuwe terugslagkleppen en overstorten
  - aanleg volwaardig dijkenstelsel - nu in uitvoering door VMM.
op 12 juni 2020
Nieuwsoverzicht
LCP