Gemeente Oostkamp gaat voor een KERNgezond 8020

Informatie (grote weergave)

De gemeente heeft een plan klaar over hoe ze het sociale en economische leven kan ondersteunen bij de terugkeer naar het ‘normale leven’ na de corona-crisis. Met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni, waarin we zien dat we vanaf maandag 8 juni échte stappen richting het normale leven kunnen zetten, drukken we op de startknop voor de verdere uitwerking van dit plan. Sleutels hierin zijn het stimuleren van de lokale economie en het nieuw leven inblazen van onze gemeenschap vol verbondenheid. Dit plan werd besproken met de Gemeenteraad op 28 mei en wordt verder verfijnd tegen de Gemeenteraad van juni.

Tot vandaag werd nog sterk gewerkt aan ondersteuning tijdens de corona-crisis: duidelijke crisiscommunicatie, overleg met de economische sector, dienstverlening op afspraak, uitwerken van de zomerwerking … Daarnaast worden er plannen voor de toekomst gemaakt. Binnen de gemeentelijke organisatie heeft een taskforce zich beziggehouden met het uitwerken van concrete voorstellen, waarbij ze op zoek is gegaan naar creatieve & innovatieve ideeën en voorstellen, op maat van de gemeente Oostkamp.

Met dit relanceplan (herstelplan) wil de gemeente één doel bereiken: een KERNgezond 8020. Om dit te realiseren, is het plan opgebouwd rond vier pijlers:

Ondersteuning van de economische heropleving

Zorgen voor beleving terwijl mensen shoppen en consumeren. Inwoners (en ook mensen buiten Oostkamp) moeten op een veilige en gezellige manier kunnen shoppen en naar de horeca gaan in Oostkamp. Tijdens het winkelhieren ervaren ze een nieuwe beleving: de publieke ruimte die anders ingericht is (pop-up zitbanken, extra terrassen …), een spaarkaartsysteem die hen beloont voor het shoppen en aanmoedigt om langs te gaan bij de horeca, animatie tijdens de zomer in de verschillende kernen …

Ondersteuning van verenigingen, wijken en vrijetijdsbeleving.

De gemeente wil mensen verbinden met elkaar. De meer dan 300 verenigingen zijn hierin een belangrijke schakel. Inwoners hebben nood aan contacten leggen, iets nieuws proberen, ontspanning. De gemeente wil een zomer die bruist van activiteit. Daarom helpen we de verenigingen met de opstart van hun activiteiten door te faciliteren op vlak van materiaal ter beschikking te stellen, promotie van hun activiteiten op de gemeentelijke website te voorzien en mee te denken met het corona-proof maken van activiteiten. Ook de surplus-kosten van het  zaalverhuur voor verenigingen om hun werking corona-proof te maken, worden gedragen door de gemeente tot eind 2020. Bv: als een vereniging 2 x een zaal moet huren om corona-proof te zijn, dan wordt de kost voor dat 2e moment door de gemeente gedragen.

Vanaf 8 juni gaat de gemeentelijke infrastructuur weer open voor verenigingen, die uiteraard zelf verantwoordelijk zijn voor het corona-proof organiseren van activiteiten. Douches en kleedkamers mogen voorlopig nog steeds niet gebruikt worden.

Ondersteuning van de kwetsbare personen en gezinnen?

Iedereen telt mee. De gemeente wil al haar inwoners ondersteunen en hen helpen om gezond en wel uit de corona-crisis te komen, maar vooral de kwetsbaren onder hen. Ze wil hen bereiken en ondersteuning op maat bieden. Daarnaast wil ze de warme initiatieven en extra vrijwilligers dankzij de corona-crisis aanmoedigen en laten toenemen. Het blijvend activeren van het platform ‘Oostkamp helpt’ met initiatieven zoals burenhulp-kaart, pennenvrienden, babbelbank, netwerk straatambassadeurs uitbreiden hoort daar allemaal bij. Acties rond mentale gezondheid, met aandacht voor rouwverwerking, zullen niet ontbreken, net zoals acties in het teken van individuele hulpverlening.

De verdere uitvoering van de al genomen engagementen uit het MeerJarenPlan

De corona-crisis zorgt voor veel uitdagingen, maar de genomen engagementen uit het MeerJarenPlan wil de gemeente niet uit het oog verliezen. Het gaat dan vooral over projecten op vlak van vergroening, mobiliteit en ruimtelijke invulling van de gemeente, zoals het Masterplan Oostkamp. Hun uitvoering gaat door zodat ook daar stappen vooruit worden gezet.   

Dit relanceplan werd in de besloten zitting van de Gemeenteraad besproken. Het wordt unaniem gedragen door alle raadsleden. Het plan kan nu verder uitgewerkt worden, rekening houdende met de gunstige richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Het komt opnieuw aan bod op de volgende Gemeenteraad.

Jan de Keyser, burgemeester: “Het spreekt voor zich dat het uitrollen van dit plan in nauw overleg en samenspraak zal gebeuren met de lokale economische actoren en vertegenwoordigers vanuit het sociale en verenigingsleven. De gemeente wil ervoor zorgen dat er voor de maatregelen van bij de start een zo groot mogelijk draagvlak wordt gecreëerd. Dit geeft de meeste kans op succes.

In de zomer plant de gemeente ook een promotiecampagne om aan inwoners en mensen uit de streek te tonen dat het goed vertoeven is in Oostkamp. Oostkampenaren mogen trots zijn op hun identiteit en veerkracht, en dat wil de gemeente onderstrepen.

We blijven ook na de corona-crisis voor onze inwoners zorgen en werken, en kijken hoopvol naar een nieuwe toekomst. Met de voorstellen in het relanceplan willen we 8020 weer doen opleven, terug kerngezond maken en mensen naast hoop ook weer de mogelijkheid tot verbinding geven. Samen met onze partners en onze inwoners maken we daar werk van.”

op 03 juni 2020
Nieuwsoverzicht
LCP