Nieuwenhove | nieuwbouwproject Vivendo | wegenplan goedgekeurd door Gemeenteraad

De Gemeenteraad heeft op 28 mei 2020 het dossier voor de wegen-, riolerings- en infrastructuurwerken van dit bouwproject goedgekeurd.

De sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo wil 50 woongelegenheden bouwen in de wijk Nieuwenhove, ter hoogte van de Kunstschilderslaan/Dirk Martensstraat. Vooraleer het College van Burgemeester en Schepenen een omgevingsvergunning kan afleveren, moest de Gemeenteraad zich uitspreken over het wegen-, riolerings- en infrastructuurdossier.

Bouwproject Vivendo 

De sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo wil 50 woongelegenheden bouwen ter hoogte van hun braakliggende gronden langs de Kunstschilderslaan/Dirk Martensstraat. Om tot een toekomstgericht project te komen, werd gekozen voor compact wonen, minimale verharding en wordt de publieke ruimte ingericht tot een aantrekkelijk geheel voor bewoners, omwonenden, voetgangers en fietsers.

Woonwijk van de toekomst is duurzaam en autoluw

De gemeente Oostkamp kijkt naar de toekomst en wil maximaal inzetten op duurzame en autoluwe woonwijken. Willen we dit op een goede manier doen, is aandacht voor kwalitatieve publieke ruimte met water en groen essentieel. De publieke ruimte zal nog meer een plek worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar kinderen kunnen spelen, waar ouderen op een veilige manier kunnen bewegen. Autoluwe woonbuurten dragen hiertoe bij.

Om na te gaan hoe de verkeersstromen er in de wijk op vandaag uitzien, wat de impact van 50 woongelegenheden op de verkeersafwikkeling zal zijn en om te bekijken hoe er op de beste manier autoluwe woonwijken gerealiseerd kunnen worden, heeft de gemeente zich laten adviseren door het mobiliteitsbureau Vectris.

Het resultaat van de studie is om de Kunstschilderslaan en de Dirk Martensstraat te onderbreken ter hoogte van de projectzone (zie afbeelding). Ook het begin van de Gerard Mercatorstraat t.h.v. nummers 1 en 2 wordt onderbroken. Om te vermijden dat het verkeer zijn weg zoekt langs de Hugo van der Goesstraat, de Christoffel Plantijnstraat en de Constant Permekestraat, wordt de weg tussen de Hugo van der Goesstraat en de Christoffel Plantijnstraat onderbroken. Dit werd ook aangegeven door bewoners tijdens het openbaar onderzoek n.a.v. het indienen van de omgevingsvergunning (begin 2020).

Timing

De Gemeenteraad heeft op 28 mei 2020 het dossier voor de wegen-, riolerings- en infrastructuurwerken van dit bouwproject goedgekeurd. Dit houdt in dat het College van Burgemeester en Schepenen nu een beslissing kan nemen over de omgevingsvergunningsaanvraag. Nadat Vivendo de vergunning heeft ontvangen, kunnen ze met de werken starten. Als alles goed verloopt, zal dit ergens begin 2021 zijn. De timing van de knip is hiermee verbonden.

Burgemeester Jan de Keyser: “Zoals altijd bij veranderingen, zal het een inspanning van de bewoners vragen om zich hieraan aan te passen. We zijn ons daar ten volle van bewust. Maar we moeten toekomstgerichte keuzes durven maken. Met deze ingrepen willen we aantonen dat het mogelijk is om een aangename en rustige woonomgeving te creëren op locaties waar mensen dicht bijeen wonen."

Heb je vragen over dit project? Neem contact met Katrijn Holvoet, tel 050 819 858 of duurzaam@oostkamp.be 

Eerstdaags ontvangen de omwonenden een brief met extra toelichting.

op 29 mei 2020
Nieuwsoverzicht
LCP